Ethän polta jätettä

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Jätteen polttamisessa saattaa syntyä jopa erittäin myrkyllisiä kaasuja.

roskien poltto pihalla

Hollolan kunnan ympäristövalvontaan tulee tasaiseen tahtiin ilmoituksia jätteiden polttamisesta kiinteistöiden piha-alueilla tai tulipesissä. Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Muovi ei pala kunnolla kotioloissa

Jätteiden polttaminen aiheuttaa savu-, noki-, haju- ja terveyshaittaa paitsi naapurustolle, myös jätteiden polttajille itselleen. Kotitalouksien oloissa on mahdotonta saada tarpeeksi korkeaa lämpötilaa esimerkiksi muovin kunnolliseen palamiseen, joten muovia poltettaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja kuten hiilimonoksidia eli häkää, syaanivetyä, kloorivetyä, rikkioksideja ja jopa erittäin myrkyllisiä furaaneja ja dioksiineja. Myös esimerkiksi kyllästetyn puun poltossa syntyy myrkyllisiä yhdisteitä. Painekyllästetty puutavara voi sisältää mm. arseenia, kromia ja kreosoottia. Jätteiden poltto tulisijoissa voi vahingoittaa hormeja ja vaikuttaa ajan mittaan tulisijan toimintaan niin, että esimerkiksi nokipalon riski kasvaa.

Jätteiden asianmukainen toimitus

Jätteitä ei tule hävittää polttamalla. Jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen kiinteistön ja jätteen tuottajan on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta. Jätteet, joita ei voi laittaa kiinteistön jäteastioihin, tulee toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, kuten jäteasemalle. Muovipakkauksia ja muuta pakkausjätettä vastaanotetaan ilmaiseksi RINKI-ekopisteillä, joita on Hollolan alueella seitsemän

Lisäksi on syytä huomioida, että puhdasta puuta tulipesässä tai esimerkiksi nuotiolla poltettaessa puun tulee olla kuivaa.

Jätelaki

Jätelain (646/2011) nojalla annetuissa Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksissä (Päijät-Hämeen jätelautakunta 18.5.2017 § 17, voimaan 1.7.2017) todetaan seuraavaa:

”Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä ja polttavia käymälöitä.

Asemakaava-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia sekä käsittelemätöntä puujätettä. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa lämmityksen yhteydessä kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia ja pahvia sytykkeenä.

Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.”

Lisätietoja: Hollolan kunnan ympäristönsuojelu

Julkaistu: 04.12.2018 15.00