Etsimme hirveen hyviä ideoita ja toteuttajia koulujen kerhotoimintaan

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunnan vapaa-aikapalvelut pyytää tarjouksia kouluissa toteutettavan kerhotoiminnan järjestämiseksi lukuvuonna 2020 – 2021. Kerhotoiminnan järjestäjien tarjouksia otetaan vastaan ajalla 1.6.-31.7.2020.

Koulujen kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista, oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista harrastetoimintaa, jonka tarkoituksena on laajentaa omalta osaltaan koulujen oppimis- ja toimintaympäristöjä sekä tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä.

Erityisenä painopisteenä kerhotoiminnan järjestämisessä on vähän harrastavat lapset ja nuoret sekä alueet, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa.

Kerhotoiminnasta maksetaan palvelun tuottajalle 50 €/h, sisältäen kaikki kulut (alv 0 %).

Minkälaisista kerhoista toivomme tarjouksia?

Kunnan lapsia ja nuoria on kuultu vuonna 2019 Lapsiparlamentissa, jossa koulun oppilailta kysyttiin toiveita kerhotoimintaan liittyen. Käy lukemassa, millaisia ideoita lapsilta tuli sekä lisätietoa kerhotoiminnan järjestämisestä: Koulujen kerhotoiminta 

Julkaistu: 01.06.2020 00.01