Graafiset ohjeet

Graafista ilmettä käytetään mm. kunnan kotisivuilla, lomakkeissa, esityspohjissa, esitteissä sekä lehti- ym. ilmoituksissa.

Kunta esiintyy ulospäin yhtenäisellä, selkeällä ja raikkaalla ilmeellä. 
Kunnan vaakunan käytöstä on olemassa erilliset ohjeet.

Hollolan kunnanhallitus on antanut 31.8.2015 kokouksessaan Hollolan kunnan graafiset ohjeet noudatettavaksi.

Hollolan kunta
Kaija Manninen, hallintopäällikkö
044 780 1407