Hakeminen ja aloitus

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on lain mukaan jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista ja yllättäen tulleen hoidontarpeen vuoksi hakuaika on 2 viikkoa. Tällainen ennakoimaton tarve voi olla työllistyminen, opinnot, koulutus tai muutto kuntaan.

Kunnallinen varhaiskasvatus - Hakemuksesta hoidon aloitukseen

1. Huoltaja täyttää ja lähettää sähköisen varhaiskasvatushakemuksen. Paperisen lomakkeen täyttämisestä voi olla yhteydessä palveluohjaukseen.

2. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus vastaanottaa hakemuksen. Hakemukset käsitellään noin kuukautta ennen paikan tarvetta. Hakemuksen käsittelyssä huomioidaan perheen toiveiden lisäksi lapsen hoidon tarve, varhaiskasvatuksen yksiköiden paikkatilanne sekä lapsen mahdolliset erityistarpeet.

3. Palveluohjaaja on puhelimitse yhteydessä perheeseen, mikäli tarvitaan hakemusta tarkentavia tietoja. Palveluohjaukseen ilmoitetaan muutoksista hakemuksen tiedoissa ja sieltä voi kysellä mieltä askarruttavista asioista.

4. Palveluohjaus lähettää huoltajalle tiedon paikasta sähköisesti. Huoltajan tulee vastaanottaa paikka tai kieltäytyä tarjotusta paikasta kahden viikon kuluessa päätöksen saatuaan. Aloituspäivää voi siirtää enintään kuukaudella ennen paikan vastaanottamista.

5. Hoitopaikan henkilöstö on yhteydessä perheeseen ja kertoo hoidon aloittamiseen liittyvistä käytänteistä ja sopii huoltajan kanssa tutustumisesta. Perhe käy tutustumassa lapsen hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Tutustumisen yhteydessä varhaiskasvatuksen lähiesimies täyttää yhdessä perheen kanssa #kotoisapolku -lomakkeen, jossa sovitaan tarkemmin lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista (palvelusuunnitelma). Mikäli sovittuihin asioihin tulee muutoksia, perhe ilmoittaa muutoksista sähköisellä #montaluontoa -lomakkeella ja keskustelee niistä hoitopaikan henkilöstön kanssa. Asiakkuus ja laskutus alkavat #kotoisapolku -lomakkeessa vahvistetun aloituspäivän mukaan.


6. Huoltaja saa päivähoitopaikasta ohjeet Wilma-tunnusten aktivoimiseen. Wilma on varhaiskasvatuksen ja kodin välinen viestintäkanava, joten on tärkeää, että perhe aktivoi Wilma-tunnukset mahdollisimman pian hoidon alkamisen jälkeen. Kunnan kotisivuilla tiedotetaan tärkeistä varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista.

7. Tulotietojen toimittaminen: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen koon ja yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa perheen tulee toimittaa tulotiedot hoidon aloitusta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

8. Edlevo on sovellus on käytössä kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon asiakassuhteen alettua. Huoltajat ilmoittavat lasten suunnitellut hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat poissaolot. Edlevoa voi käyttää mobiilisovelluksella tai selaimen kautta.

Jos hakemuksella on annettu lupa sähköiseen tiedoksiantoon, niin varhaiskasvatuksen päätökset lähetetäänasiakkaalle sähköisesti. Huoltaja(t) saa ilmoituksen tehdystä päätöksestä sähköpostiviestillä. Päätökset ovat nähtävissä ja tulostettavissa varhaiskasvatuksen WEB-palvelun Meidän perhe -sivulla (palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen).

Mikäli perhe ei ole hyväksynyt sähköistä tiedoksiantoa, päätökset lähetetään postitse. 

Linkit puuttuvat, sivua päivitetään, pahoittelemme keskeneräisyyttä!

Lue lisää tulotietojen toimittamisesta ja varhaiskasvatusmaksuista

Edlevo

Uusi asiakas

Jo asiakassuhteessa oleva asiakas

asiakasmaksutiedote 01.08.2022

#montaluontoa -lomake