Hakeminen ja aloitus - kunnallinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on lain mukaan jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista ja yllättäen tulleen hoidontarpeen vuoksi hakuaika on 2 viikkoa. Tällainen ennakoimaton tarve voi olla työllistyminen, opinnot, koulutus tai muutto kuntaan. Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen.

naurava tyttö

Hakemuksesta paikan vastaanottamiseen

Paikan hakeminen alkaa siten, että täytät sähköisen varhaiskasvatushakemuksen (paperisen lomakkeen täyttämisestä voit olla yhteydessä palveluohjaukseen).

Vastaanotamme palveluohjauksessa hakemuksen.

Käsittelemme hakemuksen noin kuukautta ennen paikan tarvetta. Huomioimme lapsen hoidon tarpeen, mahdolliset lapsen erityistarpeet, hakemukselle kirjatut toiveet sekä yksiköidemme paikkatilanteen.
Olemme palveluohjauksesta puhelimitse yhteydessä perheeseen, mikäli tarvitaan hakemusta tarkentavia tietoja. Ilmoitathan muutoksista hakemuksen tiedoissa palveluohjaukseen. Voit myös kysellä meiltä mieltä askarruttavista asioista.

Jos olet hakemuksella antanut luvan sähköiseen tiedoksiantoon (suositus), niin lähetämme päätöksen paikasta sähköisesti. Saat ilmoituksen tehdystä päätöksestä sähköpostiviestillä. Päätös on nähtävissä ja tulostettavissa varhaiskasvatuksen WEB-palvelun Meidän perhe -sivulla (palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen). Mikäli et ole hyväksynyt sähköistä tiedoksiantoa, päätös lähetetään postitse.

Huoltajan tulee vastaanottaa paikka tai kieltäytyä tarjotusta paikasta kahden viikon kuluessa päätöksen saatuaan. Aloituspäivää voi siirtää enintään kuukaudella ennen paikan vastaanottamista.

Tutustuminen hoitopaikkaan
Hoitopaikan henkilöstö on yhteydessä perheeseen ja kertoo hoidon aloittamiseen liittyvistä käytänteistä ja sopii huoltajan kanssa tutustumisesta. Perhe käy tutustumassa lapsen hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Tutustumisen yhteydessä varhaiskasvatuksen lähiesimies täyttää yhdessä perheen kanssa #kotoisapolku -lomakkeen, jossa sovitaan tarkemmin lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista (palvelusuunnitelma). Asiakkuus ja laskutus alkavat #kotoisapolku -lomakkeessa vahvistetun aloituspäivän mukaan.

Tulotietojen toimittaminen
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan palvelun tarpeen, perheen koon ja yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tulotiedot tulee toimittaa hoidon aloitusta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Lue lisää asiakasmaksutiedotteesta. Lisäksi maksu tarkistetaan kaikilta asiakkailta vuosittain elokuussa, jolloin kaikkien asiakkaiden tulee toimittaa viimeisimmät tulotiedot.

Sähköinen asiointi
WEB-palvelut - Varhaiskasvatuksen WEB -palvelu on varhaiskasvatuksen asiakasperheiden sähköinen asiointipalvelu.
Wilma-viestintä - Wilma on varhaiskasvatuksen ja kodin välinen yhteydenpitojärjestelmä ja ensisijainen viestintäkanava.
Edlevo - Edlevo on sähköinen järjestelmä, jolla huoltajat ilmoittavat lasten hoitoajat, poissaolot ja varahakijat. Edlevoa voi käyttää mobiilisovelluksella tai selaimen kautta.