Haluan osallistua -kyselyn tulokset 

Takaisin

Hollolan kunta on valmistellut Osallisuusohjelmaa ja sen käytäntöön viemistä. Tähän liittyen kuntalaisilta kysyttiin talvella, miten te haluatte osallistua kunnan toimintaan. Tässä on yhteenveto saaduista vastauksista, useimpiin kysymyksiin saattoi valita useita vastausvaihtoehtoja. 

Yleinen henki vastaajien keskuudessa oli kiinnostus osallistua kotikuntansa toimintaan. Vain muutama prosentti vastaajista kertoi, että he eivät halua osallistua. Erityisesti kuntalaisia kiinnostaa oman asuinalueensa kehittäminen. Lähes yhtä tärkeänä pidettiin koko kunnan asioihin vaikuttamista. Vajaa viidennes totesi, että äänestäminen osallistumisen muotona riittää heille. 

Annetuista vaihtoehdoista suosituimmiksi tavoiksi osallistua koettiin vapaamuotoiset tapaamiset kunnan työntekijöiden kanssa sekä osallistuminen asukas- ja kyläyhdistysten toimintaan. ¾ vastaajista osallistuu mieluiten sähköisesti, vajaa puolet valitsi vaihtoehdoksi myös kasvokkain kohtaamisen. Digitaalisesti halutaan osallistua etenkin vastaamalla erilaisiin kyselyihin, 90 % vastanneista. Kolmannes vastaajista on kiinnostunut osallistumaan myös somekeskusteluihin.

Kysyttäessä osallistuvasta budjetoinnista, kysymykset oli jaettu kahteen ryhmään: Ideointiin ja rahoitettaviin hankkeisiin. Äänestäminen toisten antamista ideoista nousi suosituimmaksi vaihtoehdoksi, 70 % oli kiinnostunut tästä osallistumisen muodosta. Toiselle sijalle nousi omien ideoiden antaminen (50 %) ja kolmannelle sijalle äänestäminen rahoitettavista hankevaihtoehdoista (46 %).  

Tärkein viestintäkanava, jota vastaajat kertoivat seuraavansa, on kunnan Facebook; näin kertoi yli puolet vastaajista. 30 – 40 % mainitsi myös sähköpostiviestinnän ja kunnan verkkosivut. Hollolan Sanomat oli kolmanneksi seuratuin viestintäkanava.  

Kyselyn vapaassa osiossa tuotiin mukavasti esille osallistumisen ideoita sekä siitä näkökulmasta, mitä voisi itse tehdä ja mitä odottaa toisten tekevän. Lainaus vapaista kommenteista: ”Ihminen on osallinen silloin, kun hän on osa yhteisöä (kuuluu johonkin), toimii osana yhteisöä (osallistuu) ja silloin, kun hän kokee olevansa osa yhteisöä (tuntee kuuluvansa).” 
 
Kyselyn toteutettiin 24.2. – 15.3.2020. Vastanneita kuntalaisia oli kaikkiaan 283, joista 84 % oli työikäisiä. 
Vastanneiden kesken arvottiin kunnan brändituotteita, voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille vastanneille, kun jaoitte ajatuksenne kanssamme. Kunnan osallisuusohjelma on menossa päätöksentekoon kesän lopulla.

 

Julkaistu: 29.04.2020 14.03