Hälvälän haulikkoradan ympäristölupa valvontajaostossa 26.9.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Lahden Ampumaseura ry

Elinvoimavaliokunnan valvontajaosto käsittelee kokouksessaan 26.9.2018 mm. Lahden Ampumaseura ry:n ympäristölupahakemusta Hälvälän haulikkoradalle. Toistaiseksi voimassa olevaa lupaa haetaan ampumaradalle, jossa on kuusi haulikkorataa. Kyse on jo olemassa olevasta toiminnasta puolustusvoimien ampumarata-alueen ja harjoitusalueen yhteydessä. Etäisyyttä läheiselle Tiilikankaan asuntoalueelle on noin 950 metriä. Esitys valvontajaokselle on toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupaa puoltava.

Kokouksen asialistalla olevat asiat:

  • Vastine valitukseen / Puolustusvoimien ampumaradan ympäristölupa
  • Päätös Lahden Ampumaseura ry:n ympäristölupahakemuksesta
  • Maa-ainesluvan muutoshakemus
  • Kirjallinen lausuma ympäristöluvan selventämiseksi (YSL 92 §) / Pietarila 4:37, Herrala, Kinnari Teemu
  • Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakkolain mukaisen uhkasakon asettaminen, Kaivinliike S ja J Suojärvi Oy
  • Ilmoitusasiat

Lue esityslista osoitteessa http://hollola.ktweb.fi

Julkaistu: 20.09.2018 17.10