Hälvälän haulikkoradan ympäristölupapäätös 4.2.2016

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus 5.2.2016

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.2.2016
päätösnumero 16/0017/2 

Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakijat:

1. Lahden Ampumaseura ry, Lahti

2. Antti Kinnari, Arto Niemelä ja Saara Kinnari-Heino, Hollola

3. Seppo Toivonen ja Mirja-Maija Toivonen, Lahti sekä Hannu Eerola, Hollola 

Luvan hakijat:  Lahden Ampumaseura ry, Lahti 

Päätös, johon on haettu muutosta: Lahden seudun ympäristölautakunta 30.10.2014, 21.10.2014 § 71)
Päätös:  Päätös on nähtävänä Hollolan kunnanviraston Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 1, I kerros. 

Muutoksenhaku:  Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään 7.3.2016.

Julkaistu: 05.02.2016 13.23