Hämeenkosken Biolämpö hinnasto

Biolämpölaitoksen hinnasto

Liittymismaksutariffi

Hämeenkosken Biolämpö Oy arvioi kunkin kiinteistön liittämisen mahdollisuuden kaukolämpöverkostoon aina erikseen. Liittämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kiinteistön etäisyys kaukolämpöverkosta, muu alueella oleva liittymispotentiaali ja alustava liittymisaikataulu.

Liittymismaksun suuruus määräytyy asiakkaan sopimusvesivirran perusteella.

Liittymismaksu sisältää 20 metrin liittymisjohdon rakentamisen. Sen ylittävä osuus korottaa liittymismaksua todellisten rakennuskustannusten mukaisesti, jotka laskutetaan erillislaskulla.

Lisäliittymismaksu

Mikäli asiakas esimerkiksi laajentaa kiinteistöään, ja lämmityksen tarve lisääntyy, kaukolämpöliittymää voidaan suurentaa kahdella tavalla:

Lisäliittymä

Edellyttää uuden liittymän ja/ tai energiamittauspisteen rakentamista.

Liittymismaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan liittymismaksutariffin mukaan, uuden liittymän sopimusvesivirran mukaan.

Olemassa olevan liittymän suurentaminen

Ei edellytä uuden liittymän ja/ tai energiamittauspisteen rakentamista. Lisäliittymismaksu peritään kulloinkin voimassaolevan tariffin mukaan lasketusta erotuksesta.

Energiamaksutariffi

Energiamaksun määräytymisperusteina käytetään Hämeenkosken Biolämpö Oy:n käyttämien
polttoaineiden hintoja ja vuotuisia käyttö-osuuksia sekä muita lämmön tuotantoon ja
jakeluun liittyviä kustannuksia. Hämeenkosken Biolämpö Oy voi tarkistaa hintaa laskutuskausittain.
Hintojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen
voimaantuloa muutosta edeltävässä laskussa tai lähettämällä tiedon muutoksesta
asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
Energiamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä mahdollisia muita
veroluontaisia maksuja. Niiden tarkistukset eivät ole hinnaston eivätkä hinnoittelurakenteen
muutoksia

Kaukolämpöenergian energiamaksu on
1.8.2014  75 €/ MWh, (alv O)
1.11.2017 78,75 MWh (alv 0)


Palvelumaksuhinnasto

1. Mittarin luku asiakkaan pyynnöstä
Lämpöenergiamittarit ja seurantamittarit luetaan vähintään
kolme kertaa vuodessa Hämeenkosken Biolämpö Oy vahvistamalla
aikavälillä. Lukemat ilmoitetaan kuukauden ensimmäisenä
arkipäivänä. Asiakas lukee mittarin/mittarit, ellei
mittari ole kaukoluettu tai muuta ole sovittu.
25,00 € (+alv) 

2. Maksumuistutus (arvonlisäveroton) 5,00 € -

3. Lämmöntoimituksenkeskeyttäminen / uudelleen aloittmainen työaikana
Lämmöntoimituksen keskeyttäminen ja/tai uudelleen aloittaminen,
maksuhäiriön johdosta, asiakkaan pyynnöstä tai
muuten asiakkaasta johtuvasta syystä.
Lämmöntoimituksen keskeyttämisestä ja/ tai uudelleen aloittamisesta
työajan ulkopuolella peritään kaksinkertainen toimenpidemaksu.
150,00 € (+alv)/ toimenpide


4. Lämmönkäyttömahdollisuus ylläpito
Keskeytettäessä lämmöntoimitus asiakkaan pyynnöstä, peritään
lämmönkäyttömahdollisuuden ylläpidosta asiakkaalta
30 %:a tariffin mukaisesta perusmaksusta

5. Muut palvelut
Muista palveluista peritään tuntiveloitushinta
Näitä palveluja ovat mm:
- asiakkaan omaan seurantaan käytettävien lisälaitteiden
asennus
- mittareiden tarkistus, jos se lämmöntoimitusehtojen kohdan
6.6 mukaan tulee asiakkaan maksettavaksi
40,00 € (+alv) alkava tunti

Hämeenkosken Biolämpö Oy

Virastotie 3 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
Fax 03 880 3474

Avoinna

Ma        09:00 - 17:00
Ti - To   09:00 - 16:00
Pe         09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Sipilä Juha, toimitilainsinööri
044 780 1462
Mustisto Pia, toimistosihteeri
044 780 1430