Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaava

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka korvaa kunnan oikeusvaikutuksettoman Kirkonseudun osayleiskaavan.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5200 ha. Kaava-alue rajautuu pohjoisesta Pääjärven rantaosayleiskaavaan. Itä- ja länsireunassa kaava rajautuu osittain naapurikuntien rajaan.

Tavoitteena on laatia osayleiskaava, jonka perusteella taajamaan laadittavat uudet asemakaavat ja asemakaavamuutokset edistävät hyvän taajamakuvan rakentumista. Kylä- ja maaseutualueilla  yleiskaavan tavoite on ohjata alueille sopivaa rakentamisen sijoittumista ja tapaa. Osayleiskaavan tarkoituksena on luoda kestävän kehityksen mukaiset edellytykset kunnan asumisen, palvelujen ja elinkeinoalueiden kehittämiselle.

Aloitusvaihe

Päätös osayleiskaavan laatimisesta 2012

Vireilletulo 6.7.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.7.-1.8.2014

Luonnosvaihe

Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 23.1.-23.2.2015

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 14.8.-14.9.2015

Nyt: Hyväksytty

Tekninen lautakunta 27.10.2015

Kunnanhallitus 3.11.2015

Valtuusto hyväksyi 23.11.2015

Korkein hallinto-oikeus 18.7.2017

 

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen osayleiskaava

Kaavaselostus