Hämeenkoski osaksi Hollolaa

Näitä sivuja ei enää päivitetä.
Tästä löytyy tietoa Hollolan ja Hämeenkosken yhdistymisestä vuodelta 2015.

Tervetuloa Hollolaan!                                                              

Hämeenkosken kunta liittyi osaksi Hollolan kuntaa vuoden 2016 alusta. Uudessa Hollolan kunnassa on yhdistymisen jälkeen noin 25 000 asukasta.

Hollolan ja Hämeenkosken valtuustot hyväksyivät kuntajakoselvittäjän 15.12.2014 päivätyn ehdotuksen, jonka mukaan kuntajakoa muutetaan niin, että Hämeenkosken kunta liittyy Hollolan kuntaan 1.1.2016.

Ajankohtaista

Hollola-Hämeenkoski yhdistymisvaltuuston 16.11. päätöksiä.

Yhdistymisvaltuusto päätti:
- Hollolan kunnan ja Hämeenkosken kunnan vesihuoltomaksujen ja taksojen yhtenäistämisestä 1.1.2016 lähtien
- maa-ainestaksasta
- Hollolan kunnan ja Hämeenkosken kunnan rakennusvalvontataksojen sekä rakennusjärjestyksien yhtenäistämisestä 1.1.2016 lähtien
- hyväksyä kuntastrategian
- tuloveroprosentista sekä kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2016 sekä vuoden 2016 talousarviosta

Tiedote 29.10.2015
Hollolan kunnan talousarvioesitys vuodelle 2016

Tiedote 15.10.2015
Yhdistymishallituksen 12.10. päätöksiä:

- Hämeenkosken palveluliikenne yhdenmukaistetaan muun Hollolan palveluliikenteen mukaiseksi (ulottuvuus) nykyisen varsinaisen sopimuskauden umpeuduttua. Palveluliikenteen taksat määritellään koko kunnan alueella 1.1.2016 alkaen samaksi kuin varsinaisessa Hoppa-autossa (SHL, VPL –asiakkaat 1 e/kerta, Salpakankaan taajaman sekä Vesikansan/Hämeenkosken sisällä 3 euroa/kerta, em. taajamien ulkopuolelle 4 euroa/kerta).
- Hyväksyi yksityistieavustusten myöntämis- ja määräytymisperusteet noudatettavaksi 1.1.2016 lukien.
- Totesi, että jätehuoltotaksa säilyy molemmissa kunnissa voimassa olevan taksan mukaisena.
- Myönsi yhdistymisavustusta yritysmarkkinointiin keskittyvän henkilön palkkaukseen.
- Hyväksyi osallisuus- ja vaikuttamisohjelman.
- Hyväksyi yhteistoimintasopimuksen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (Asikkala isäntäkunta).

- Yhdistymishallitus päätti esittää yhdistymisvaltuustolle, että:

  • Vesihuoltolaitoksen käyttömaksut ovat 1.1.2016 lukien seuraavat: vesimaksu  1,54 euroa/m³ (ALV 0%) ja jätevesimaksu 2,52 €/m³ (ALV 0 %). Yhdistymishallitus velvoitti vesihuoltolaitoksen valmistelemaan liittymismaksuja koskien uuden taksan vuoden 2016 aikana.
  • Hollolan kunnan alueella sovelletaan nykyistä 1.1.2010 voimaan tullutta Hollolan kunnan rakennusvalvontataksaa. Uuden rakennusjärjestyksen valmistelu aloitetaan keväällä 2016 ja voimaan tulo on viimeistään 1.1.2017. Ennen uutta rakennusjärjestystä nykyiset rakennusjärjestykset ovat voimassa vanhan kuntajaon mukaisina.
  • Hyväksytään maa-ainestaksa ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Tiedote 9.10.2015
Hollolassa varovainen talouslinja

Tiedote 30.9.2015
Yhdistymisvaltuustolle suunnatun kyselyn tulokset (pdf)

Tiedote 31.8.2015
Hollola-Hämeenkoski kuntaliitos / Osallisuus- ja vaikuttamisohjelma kommentoitavaksi verkossa (pdf)

Tiedote 22.6.2015
Hollola on edelleen hyvä paikka asua ja elää! - Kuntalaiskysely ARTTU2-tutkimuksen tulokset (pdf)

* Kuntalaiskyselyn vastausprosentit kunnittain 2015 (pdf)
* Kuntalaiskysely 2015: Otos ja vastanneet (pdf)
* Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? (pdf)
* Kuinka kiinnostunut oman kunnan kunnallispolitiikasta? (pdf)
* Arvio kotikunnan sijiattumisesta kuntien välisesä kuvitteellisessa "hyvä asua ja elää" -kilpailussa (pdf)
* Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 (pdf)
* Päätuloksia ARTTU2 kuntalaiskyselyn 2015 kysymyksistä 15, 34.11 ja 34.12 (pdf)