Hämeenkoski Varastenmäki

Vastapäätä Viianportaan aluetta Asikkalantien toisella puolella. Asuntoalue on jo suurimmaksi osaksi rakennettu.  Vapaana 2 tonttia 1417 - 1443 m².