Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 18.1.2017 Maa-aineasiaa koskevat valitukset , Nokkola,Tertunmetsä

Kategoria:
Takaisin

Valittajat: Lieran yksityistien tiekunta, Kari Ruoti, Hanna Eskola ja Juha Härkö

Luvan saajat: Arto ja Riitta Laitinen

Päätös, johon on haettu muutosta:  Hollolan valvontajaoston päätös 11.5.2016 § 28, annettu julkipanon jälkeen 18.5.2016

Päätös: Hallinto-oikeus kumoaa Hollolan valvontajaoston päätöksen 11.5.2016 § 28 ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.
Päätös on nähtävillä Hollolan kunnanviraston  Palvelupiste Piipahluksessa, Virastotie 1, 15870 Hollola.

Muutoksenhaku:Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään  20.2.2017.

Julkaistu: 19.01.2017 12.14