Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 19/0140/2

Kategoria:
Takaisin

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 

PÄÄTÖS 19/0140/2 diaarinumero 00397/18/4113                                                                                    

098-2017-202
 
98-411-7-560 

 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 8.2.2019, valitus koskien rakentamisen suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 13.2.2019-10.3.2019 väliseksi ajaksi.

 

 

 

 

 

Julkaistu: 13.02.2019 08.00