Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös jätelautakunnan kuljetusjärjestelmäpäätöstä koskevaan valitukseen

Kategoria:
Takaisin

Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti 16.2.2017 § 6 ja korjauspäätöksessään 30.3.2017 § 9, että kiinteän jätteen kuljetuksessa siirrytään kiinteistönhaltijan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätös ei koskenut Heinolan haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Heinolan taajama-alueen biojätteen, Sysmän haja-asutusalueen yhdyskuntajätteen, Orimattilan taajama-alueen biojätteen, Orimattilan Artjärven yhdyskuntajätteen kuljetusta ja Kärkölän jätteenkuljetusta. 

Hallinto-oikeus kumoaa 11.5.2018 päätöksellään 18/0173/2 Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksen 16.2.2017 § 6 ja korjauspäätöksen 30.3.2017 § 9 ja palauttaa asian jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

Päätös on julkisesti nähtävillä 24.5–25.6.2018 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän yleisessä tietoverkossa sekä Lahden kaupungin internet-sivuilla. Lisätietoja antaa jäteasiamies Tiia Yrjölä, jatelautakunta@lahti.fi tai p. 044 416 3634.