Hämeenlinnan kalastusalueen varsinainenkokous 26.11.2018

Kategoria:
Takaisin

Aika 26.11.2018 klo 16.00
Valtakirjojen tarksitus aloitetaan klo 15.30

Paikka Proagria Etelä-Suomen 5. krs. kokoustila

Asialista
1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3.  Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä
4.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5.  Todetaan äänioikeutetut jäsenet
6.  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
7.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8.  Esitetään kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2017
9.  Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2017
10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
11. Päätetään vuoden 2017 tilikauden tuloksen käsittelystä
12. Määrätään palkkiot ja muut kulut vuodelle 2019: kirjanpito, tilintarkastus, selvitysmies ja purkautumiskokouksen kulut
13. Päätetään reittiluvan myyntiperusteista ja hinnasta vuodelle 2019
14. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2018 tilit
15. Valitaan selvitysmies kalastusalueen purkamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen vuodelle 2019
16. Nimetään lupienmyyjät
17. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmän puheenvuoro
18. Todetaan pyydys- ja solmuvälirajoitukset sekä kuhan alamitta reittivesiosuudella Viralanjärvi-Lepaanvirta
19. Kalastuksenvalvoja
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Julkaistu: 28.11.2018 12.43