Hankkeet

Yrityspalvelujen hankkeet

Tällä sivulla esitellään hankkeita, joissa Hollolan elinkeinotoimi on mukana.

Lisätietoja hankkeista antaa Hollolan kunnan elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander, sari-anna.vilander(a)hollola.fi, 044 780 1298.

Digitie

#Digitie valmennus tarjoaa osaamisen tärkeimpiin digitaalisiin työkaluihin ja menetelmiin. Valmennusohjelma räätälöidään yrityksen omien tarpeiden ja kiinnostusten mukaan. Valmennuksessa digimarkkinointiin perehtynyt opiskelijatiimi avustaa teemoihin liittyvissä toimenpiteissä.

Toteutusaika: 1.9.2018 - 31.12.2020

Projektipäällikkö: Lotta Toivonen, lotta.toivonen(a)lamk.fi

sMARTTA

Hanke edistää vähähiilistä taloutta Päijät-Hämeessä auttamalla yrityksiä parantamaan materiaalitehokkuuttaan ja luomaan uusia teollisia symbiooseja. sMARTTA kehittää uudenlaisen materiaalitehokkuuskatselmuksen, joka auttaa vähähiilisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Toteutusaika 2018-2020.

Projektipäällikkö: Kimmo Heponiemi, kimmo.heponiemi(a)lamk.fi

Salpausselkä Geopark

Salpausselkä Geopark -hanke pyrkii edistämään kestävää, geologiaa esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa. Hankkeessa kehitetään Salpausselkä Geopark –aluetta siten, että sille voidaan hakea UNESCO Global Geopark -statusta. Hankkeen päättyessä vuoden 2019 lopussa toiminnan on tarkoitus jatkua alueen kuntien yhteisen organisaation vetämänä.

Projektipäällikkö: Kati Komulainen, kati.komulainen(a)lamk.fi

Salpausselkä Geopark näkyväksi – elinvoimaa Päijät-Hämeeseen

Salpausselkä Geopark näkyväksi – elinvoimaa Päijät-Hämeeseen –hanke on maaseutuohjelmasta rahoitettava hanke, joka käynnistyy 01.01.2020 ja päättyy 30.06.2021. Salpausselkä Geopark näkyväksi – elinvoimaa Päijät-Hämeeseen –hanke täydentää ja jatkaa Salpausselkä Unesco Global Geopark kansainväliseksi luontomatkailualueeksi –hankkeen työtä.

Tämän uuden hankkeen tavoitteena on:

  1. Tuottaa tieteellisen tiedon pohjalta yleistajuista, eri tavoin havainnollistettua tietoa Salpausselkä Geopark –alueen geologiasta liitettynä alueen elolliseen luontoon ja kulttuurihistoriaan 
  2. Viedä käytäntöön osaamista ja tuottaa kokemuksiin pohjautuvaa tietoa popularisoidun tiedon levittämistavoista pilotoimalla erilaisia havainnollistamisen keinoja.
  3. Tuottaa ja levittää tietoa geopark-konseptiin sopivien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisesta ja kehittämisestä

Maisa- maiseman arvo

”Arvokkaasta maisemasta uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia ”

Tavoitteena kartoittaa mahdollisuuksia ja käynnistää yhteiskehittäminen, testata ja jatkokehittää maisemapalvelukonsepteja sekä levittää toimintamalli valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Toteutusaika: 1.8.2018 - 31.12.2020

Projektipäällikkö: Niina Ihalainen, niina.ihalainen(a)lamk.fi

Maallemuuttajat 2030

Maallemuuttajat 2030 –hanke kerää yhteen maaseudun jakamis- ja palvelutalouden hyviä käytäntöjä, toteuttaa kokeiluja uusista maaseudun jakamis- ja palvelutalouden toimintamalleista Päijät-Hämeessä sekä selvittää toimintamallien liiketoimintapotentiaalia sekä ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia. Jakamistalous on toimintaa, jossa käytetään tavaroita, tiloja ja palveluita niiden omistamisen sijaan. Maaseudun jakamis- ja palvelutalouden mahdollisuuksia ovat esimerkiksi yhteisviljely ja yhteiskäyttöiset työkalut, maatilojen tarjoama palvelutoiminta, kuten pihanhoitopalvelut ja korjauspalvelutoiminta sekä tila- tai ajoneuvovuokraus.

Projektissa kehitetään Päijät-Hämeen maakunnassa maaseudulla toimivia, kannattavia jakamistalousmalleja ja palveluliiketoimintakonsepteja.

Toteutusaika: 1.6.2019-31.12.2021.

Projektipäällikkö: Kaisa Tuominen, kaisa.tuominen(a)lamk.fi , 044 708 5113

Korjausklinikka - Kestävän rakentamiskulttuurin maaseutu

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukea alan elinkeinojen uudistumista. Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja kulttuuriperinnön vaaliminen haastaa maaseutualueiden korjaus- ja täydennysrakentajat. Samalla kierto- ja jakamistaloudessa on monia liiketoimintamahdollisuuksia.

Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.12.2021

Projektipäällikkö: Reetta Nousiainen, reetta.nousiainen(a)hollola.fi, 044 708 5071

Lahden seudun kehitys Ladec Oy:n hankkeita

Katso hankkeet täältä