Harjurinne

Asemakaava numero 02-222

Kaavoitettava alue sijaitsee Soramäentien varressa kuntakeskuksesta noin kilometrin länteen. Kaavamuutosalueella sijaitsee vanha paloasema ja ns. autopurkamon tontti.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa teollisuuskäyttöön osoitettu alue ja vanhan paloaseman tontti liikerakentamiseen.

Suunnittelualueella aiemmin sijainnut autopurkamo ja kaikki sen rakennukset on purettu ja alueen maaperä puhdistettu.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 21.9.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 30.9.-1.11.2010

Luonnosvaihe

Kaavaluonnosvaihtoehdot 2 kpl nähtävillä 24.11.-27.12.2011

Asemakaavoitusta jatketaan selvitysten valmistuttua.

 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaluonnoskartta ve1

Kaavaluonnoskartta ve2

Kaavaselostus

Uusi luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 27.4. - 29.5.2017.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 3.5.-1.6.2018

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavaehdotus

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Nyt:Hyväksytty

Elinvoimavaliokunta  21.8.2018 §67

Kunnanhallitus         03.09.2018 §136

Kunnanvaltuusto      24.09.2018 §47

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet