Harjurinteen asemakaavan muutos nähtävillä 27.4.-29.5.2017

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Soramäen kunnanosa, Harjurinteen asemakaavamuutos

Kaavoitettava alue sijaitsee Soramäentien varressa kuntakeskuksesta noin kilometrin länteen. Kaavamuutosalueella sijaitsee vanha paloasema ja ns. autopurkaamon tontti. Alueelle on suunniteltu kerrostalotontteja sekä tonttia liikerakennukselle.

Asemakaavan muutosluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 27.4. – 29.5.2017 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, tekninen lautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

26.4.2017
Tekninen lautakunta

Nähtävillä oleva kaavamateriaali löytyy kaavan sivuilta. Katso kohta; Uusi luonnosvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 26.04.2017 05.42