Harvennushakkuita Tervamäki, Kukkila

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry (Kauhakulma Oy) on jättänyt kiinteistön 414-1-686 alueella tehtäviä harvennushakkuita koskevan maisematyölupahakemuksen Hollolan kunnan rakennusvalvontaan.

Kiinteistö / toimenpidealue sijoittuu vt 24 itäpuolelle Tervamäen ja Lepistönmäen väliselle alueelle rajautuen vt 24:n lisäksi Heikkilänmäentiehen, Vierulantiehen ja Kivilähteentiehen. Toimenpidealueen pinta-ala (kuviot 1.1, 3 ja 4) on leimausselosteen mukaan yht. 4.8 ha.

Toimenpidealue on voimassa olevan asemakaavan (Kukkila, Tervamäen rakennuskaava) mukaan puistoaluetta (P).

Edellä kuvattujen toimenpidealueiden naapureille sekä niille, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen (MRL 133 ja 192 §, MRA 65 §).

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa os. Virastotie 3, 15870 Hollola.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon 8.3.2017 virka-ajan päättymiseen mennessä (MRA 65 §).

Tämä kuulutus on laitettu nähtäville Hollolan kunnan ilmoitustaululle.

Hollolassa 28.2.2017   

Rakennusvalvonta

Julkaistu: 01.03.2017 08.00