Heikkilän alue

Kaava-alue sijoittuu Hämeenkosken kunnan keskustaajaman länsiosaan Keskustien etelä- ja pohjoispuolelle. Hämeenkosken koulukeskus sijaitsee alueen eteläosassa ja alueen pohjoisosa on peltoaluetta. Alueen pinta-ala on noin 21 hehtaaria.

Asemakaavalla osoitetaan uusi asuinalue koulun ja päiväkodin läheisyyteen. Lisäksi selvitetään keskusurheilukentän sijoittumismahdollisuus koulun, päiväkodin ja monitoimihallin yhteyteen, varataan lisärakennusoikeutta koulun alueelle ja osoitetaan vanhan koulurakennuksen (Päivölän) ympäristö säilytettäväksi. Keskustie ja Huhdintie ovat hallinnollisesti yhdysteitä. Asemakaavatyön yhteydessä tiet merkitään kaava-alueen osalta kaduksi.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 5.12.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 5.12.2014-9.1.2015

 

Asiakirjat (pdf):

OAS

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos nähtävillä 8.4.-7.5.2015

 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaluonnoskartta

Kaavaselostus

OAS

Tilastolomake

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä 14.8.-14.9.2015

 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaehdotuskartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite: OAS

Selostuksen liite: seurantalomake

Hyväksymisvaihe

Tekninen lautakunta 27.10.2015

Kunnanhallitus 3.11.2015

Kunnanvaltuusto 23.11.2015

 

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus kaavan lainvoimaisuudesta

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite: OAS

Selostuksen liite: seurantalomake