Helmi-hanke loppuu ja jatkuu Kintterönsuolla ja Hakalaukunsuolla

Takaisin

Oletko käynyt Kintterönsuolla ja huomannut ennallistavat toimet? 40- luvulla ojitettu suo on menettänyt luonnollisen muotonsa ja nyt valtion Helmi-hankkeen avulla Hollola ja Lahti tavoittelee suon ennallistamista. Maastossa näkyy esimerkiksi patoja, sekä lahopuiden määrän tarkkailuneliöiden merkintöjä. Annetaan niiden olla rauhassa, jotta voimme edistää toimenpiteitä ja seurata niiden vaikutuksia suolla ja sen ympäristössä.

Kintterönsuon padot

Hollola haki ja sai rahoitusta suoympäristön hoito- ja ennallistamisen työhön. Hanketta johdetaan yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Maastossa on vuoden 2021 aikana tehty paljon töitä tulevien tulosten eteen. Kintterönsuon eteläiseen osaan, Lahden alueelle, tehtiin hoito- ja käyttösuunnitelma jo aikaisemmin. Nyt suunnitelmaa täydennettiin hankkeen turvin. Suunnitelma laajennettiin koskemaan koko Kintterönsuon aluetta ja lisättiin Hakalaukun alue. Maastossa suunnitelman toimeenpano näkyy rakennettujen patojen ja seuranta neliöiden kautta. Lisäksi alueella teetettiin pohja- ja hulevesitutkimuksia. Hulevesien hoitoa on uudelleen järjestelty ja jatkosuunnitelmissa selvitetään Kintterönlammen hoitotoimenpiteitä. 

Tulosten hidas esiintyminen ja jatkoa

Vaikka maastossa näkyy konkreettisia toimia, näkyy toimien tuomat tulokset kunnolla vasta vuosien päästä ja alue vaatii jatkuvaa seurantaa, jotta muutoksista tiedetään ja niitä voidaan muokata tarpeen mukaan. Helmi-hankkeen rahoitus päättyy vuoden 2021 loppuun, mutta töitä jatketaan silti. Hankkeeseen lähdettäessä varauduttiin jo pitkäaikaisempaan sitoutumiseen. 

Lisätietoja: 

Kirsi Järvinen, ympäristönsuojelusihteeri, 044 7801 439

Annariina Keto, projektikoordinaattori, 044 7801 225

Julkaistu: 16.11.2021 16.57