Henkilöstöorganisaatio

Kunnanhallituksen alaisena on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa ja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Palvelualuejohtajilla on kullakin oma palvelualueensa. Palvelualuejohtajat vastaavat myös palvelualueisiinsa kuuluvien valiokuntien ja toimistojen asioista.