Hikiä-Orimattila voimajohdon rakentaminen

Kategoria:
Takaisin

Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohto Hausjärvellä sijaitsevan Hikiän sähköaseman ja Orimattilan Pennalaan rakennettavan uuden Orimattilan sähköaseman välille. Hikiän ja Orimattilan välinen voimajohtohanke on tarpeellinen sekä ikääntyneen voimajohdon uudistamiseksi, että kantaverkon vahvistamiseksi.

Uusi voimajohto suunnitellaan niin, että se mahdollistaa sekä 400, että 110 kilovoltin siirtoyhteydet Hikiän ja Orimattilan välille. Hikiän ja Iso-Hennan välillä oleva vanha 2x110 kV:n voimajohto puretaan ja korvataan uudella 400 + 110 kV voimajohdolla. Iso-Hennan ja tulevan Orimattilan Pennalaan sijoittuvan uuden sähköaseman välillä, voimajohto rakennetaan uuteen maasto-käytävään, tien E75 itäpuolelle. Nykyinen noin 11 km mittainen voimajohto Iso-Hennan ja Orimattilan Tönnönmäen välillä puretaan uuden voimajohdon rakentamisen yhteydessä. Fingrid Oyj tulee hakemaan Hikiä-Orimattila 400 + 110 kV voimajohdolle lunastuslupaa, jonka nojalla voimajohdon tarvitsemat käyttöoikeudet tullaan perustamaan. Käyttöoikeuksien perustaminen tullaan käsittelemään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (lunastuslaki, 29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.

Kuulutus koskee Hikiä-Orimattila 400+110 kV voimajohtoa (49 km).

Kunnat: Hausjärven, Mäntsälän, Kärkölän ja Hollolan kunnat sekä Orimattilan kaupunki

Kylät ja kaupunginosat: Hausjärvellä: Hikiä (404), Oitti (410), Rutajärvi (413), Torhola (418), Maantiet (895)

Mäntsälässä: Olkinen (411), Sulkava (414), Maantiet (895)

Kärkölässä: Iso-Sattiala (404), Karvala (405), Kärkölä (406), Marttila (409), Vähä-Sattiala (411), Maantiet (895)

Hollolassa: Hersala (407), Jarvala (409), Mukkula (424), Yhteiset vesialueet (876), Maantiet (895),

Orimattilan kaupungissa: Luhtikylä (406), Mallusjoki (407), Niemi (408),

Pennala (411), Viljaniemi (419), Lunastusyksiköt (871), Maantiet (895).

Johdon sijaintikartta on nähtävillä Hausjärven, Mäntsälän, Kärkölän, Hollolan ja Orimattilan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla. Lunastuslain 9 §:n 4 momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa, joka pidetään

Orimattilassa: 9. päivänä tammikuuta 2017 klo 18.00, Orimattilan virastotalo, valtuustosali

Käyntiosoite: Orionaukio 2A

Kärkölässä: 10. päivänä tammikuuta 2017 klo 18.00, Kärkölän kunnanvirasto, valtuustosali

Käyntiosoite: Virkatie 1

Hausjärvellä: 12. päivänä tammikuuta 2017 klo 18.00, Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali

Käyntiosoite: Keskustie 2-4, OITTI

Tilaisuus on suunnattu niille maanomistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, jotka eivät ole tehneet johdon sijoittamista koskevaa sopimusta Fingrid Oyj:n kanssa.

Tilaisuudessa esitellään hanketta ja käsitellään sen toteuttamiseksi vaadittavia toimenpiteitä. Kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai, jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 2016

Julkaistu: 19.12.2016 13.39