Hikiä-Orimattila voimajohdon suunnan määrityksiä

Kategoria:
Takaisin

Maanmittauslaitos on 19.5.2016 anta­mal­laan pää­tök­sellä myön­tänyt Fingrid Oyj:lle luvan suo­rit­taa tutki­muk­sia 400 + 110 kV voimajohdon Hikiä - Orimattila suunnan määrittämistä varten.

Asian­­­­­omaisten maanomis­tajien tiedoksi ilmoite­taan, että tutki­mus suun­nitellun voiman­siirtojohdon suunnan määrittämiseksi aloi­te­taan Hausjärven, Mäntsälän, Kärkölän ja Hollolan kuntien sekä Orimattilan kaupungin alueilla ai­kai­sin­taan 7 päi­vän ku­lut­tua tä­män kuu­lu­tuk­sen jul­kaise­mi­ses­ta. 

FINGRID OYJ

 

                     

Julkaistu: 24.05.2016 11.43