Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan numero 06-264

Kaavoitettava alue sijoittuu Kartanon kunnanosaan Vanhatalonrinteen ja Perhoslehdon asuinalueiden väliin Hirvikalliontien varrelle.
Alue on metsää ja kaava-alueen pinta-ala on noin 30,1 hehtaaria, josta asemakaavan muutoksen osuus on noin 3,1 hehtaaria.

Tavoitteena on asemakaavoittaa uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle ja tarkastella katu- ja korttelialueiden rajauksia.
Tarkoituksena on suunnitella katuverkkoa siten, että alueelta on yhteys valtatien 12 rinnakkaistielle ja näin luoda yhteys Nostavan eritasoliittymälle.

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019  §70

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 5.9.-4.10.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Elinvoimavaliokunta 28.4.2020 §28

Kaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 14.5.2020 – 12.6.2020.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti. Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

13.5.2020
Elinvoimavaliokunta

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite 2, OAS

Selostuksen liite 5, meluselvitys

Selostuksen liite 6, luontoselvitys

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 22.9.2020 §70

Kaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 1.10.-30.10.2020.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353 tai hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

30.9.2020
Elinvoimavaliokunta

Asiakirjat (pdf):

Kaavaehdotuskartta ja -määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Havainnekuva

Nyt:Hyväksytty

Elinvoimavaliokunta 15.12.2020 §103

Kunnanhallitus 25.1.2021 §7

Kunnanvaltuusto 22.2.2021 §7

Hollolan valtuuston 22.2.2021 hyväksymä Hirvimäen asemakaava ja asemakaavanmuutos on saanut lainvoiman.

Asemakaava koskee Kartanon (06) kunnanosan tiloja 98-435-1-57 ja 98-435-7-808, sekä osittain tilaa 98-435-18-142. Asemakaavan muutos koskee korttelin 1402 tontteja 1-2, korttelin 1403 tontteja 1-3 ja korttelin 1404 tonttia 1 sekä Kuunliljanimistä katua ja osittain Hirvikalliontietä ja Kurjenkello-nimistä katua sekä lähivirkistysaluetta.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 1425-1434 ja niihin liittyvät virkistys-suojaviher-, katu- ja pysäköintialueet. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 1402 tontit 1 ja 8, korttelin 1403 tontit 4-6 ja korttelin 1435 tontit 1-2 ja niihin liittyvät virkistys- ja katualueet.

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta- ja määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet