Hoitoaikojen ilmoittaminen Hollolan varhaiskasvatuksessa

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin

Tiedote lukituksen käyttöönotosta on aiheuttanut erilaisia tulkintoja ja epäselvyyttä.
Hoitoajat on ilmoitettu sähköisesti määräaikaan mennessä jo useamman vuoden ajan.

Nauru

Lukitus-toiminnon käyttöönotto tarkoittaa sitä, että huoltajat eivät pysty tekemään muutoksia määräaikaan mennessä ilmoitettuihin hoitoaikavarauksiin lukitusaikana, joten mahdolliset muutokset tehdään esimiehen kautta. Lukitusaikana voi kuitenkin ilmoittaa äkillisen poissaolon kyseiselle tai sitä seuraavalle päivälle (sairaus tai äkillinen vapaapäivä).

Eli käytännössä mikään ei ole muuttunut, ainoastaan lukitus otetaan käyttöön, jotta pystymme reagoinmaan paremmin mahdollisiin hoitoaikamuutoksiin.  

Suurin osa huoltajista ilmoittaa lasten hoitoajat määräpäivään mennessä, tai heidän kanssaan on sovittu muista käytännöistä. Meillä on tiedossa, että kaikki perheet eivät pysty ilmoittamaan hoidon tarvetta tässä aikataulussa (esimerkiksi “keikkatyötä” tekevät) ja heidän kanssaan on tehty/tehdään erikseen sopimukset siitä, miten toimitaan.  

Päiväkodeissa tieto hoidon tarpeiden ääriajoista on erityisen tärkeää, koska aukioloaika määräytyy varattujen hoitoaikojen perusteella. 

Perheiden erilaiset hoidon tarpeet, hoitoajat ja lasten poissaolot vaikuttavat siihen, miten henkilöstöä on paikalla suhteessa lasten määrään.  

Meidän pitää myös työnantajana vahvistaa henkilöstön työvuorot työaikalain mukaisesti viikko etukäteen ja on tärkeää tietää, miten huoltajat ovat varanneet/ilmoittaneet lastensa hoidon tarpeet.

Näin hoidontarpeet ja henkilöstön määrä kohtaavat arjessa lasten parhaaksi.

Julkaistu: 18.10.2018 10.40