Hollola-Hämeenkoski liitosta pidetään edelleen hyvänä ratkaisuna

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valtuustolle tehtiin maaliskuussa kysely, jossa kysyttiin Hollola-Hämeenkoski kuntaliitokseen liittyviä asioita. Kyselyn perusteella

  • Kuntaliitosta pidetään edelleen, ensimmäisen vuoden jälkeenkin, hyvänä ratkaisuna ja muutos on vastannut odotuksia (yli 80 % samaa mieltä)
  • Talouden sopeutuksella ja uudelleenorganisoinnilla on vahva tuki samoin kuntaliitosprosessin ammatillisella johtamisella
  • Yhteistyö luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä on koettu hyväksi, organisaatiomuutospäätökset on koettu oikeiksi ja päätösten toteutus on edennyt sovitusti
  • Heikoimmin toteutuneiksi osa-alueiksi koettiin tiedottaminen kuntalaisille, molempien kuntien parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen uudistuksessa, ennakkoluuloton toiminnan uudistaminen sekä poliittinen johtajuus. 

Ks. kyselyn tulokset kunnanhallituksen 10.4. pöytäkirjan liitteistä

Julkaistu: 12.04.2017 08.39