Hollola hinkuu uudelle tasolle ilmastotyössä

Takaisin

Hollolan kunta liittyi Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoon valtuuston päätöksellä viime syksynä. Hinku-verkostoa hallinnoi Suomen ympäristökeskus. Hinku kuntana Hollola asetti tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 80 %. Vertailuvuotena on vuosi 2007 ja tavoite aikataulu on 2030 mennessä.

Uusimpien laskelmien mukaan Hollola on vähentänyt päästöjään vuosien 2007 ja 2017 välillä noin 22%. Alkuun on siis päästy, mutta töitä on paljon, jotta tavoitteisiin päästään. Kunnan tärkein työ on yhdistää voimat ja tehdä ilmastotyötä yhdessä kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Hinku-kuntana Hollola solmi myös kuntien energiatehokkuussopimuksen (Kets-sopimus) Energiaviraston kanssa. Marraskuussa 2019 allekirjoitettiin sopimus ja samalla kunta sitoutui vähentämään energiankulutustaan 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Vertausvuotena toimii vuosi 2017. Hollolan kunnan kohdalla vähennettävä osuus on käytännössä 2 164 MWh eli reilun 100 sähkölämmitteisen omakotitalon verran. Tämä koskee vain kuntaorganisaatiota, toisin kuin Hinku tavoite. Kunta haluaa kuitenkin haastaa kaikki kuntalaiset omiin energiatehokkuus toimiin.

Heli Randell ja Päivi Rahkonen allekirjoittamassa Kets-sopimusta 

Kuva: elinvoimajohtaja Heli Randell ja kunnanjohtaja Päivi Rahkonen allekirjoittamassa Kets-sopimusta.

Käytännön HINKU toimet on aloitettu Hollolassa perustamalla ilmastotyöryhmä, jossa on mukana henkilöitä kaikista kunnan palvelualueista. Työryhmä hyödyntää kunnan asiantuntijoita kaikilta aloilta ja tietoa halutaan myös kuntalaisilta ja alueen yrityksiltä. Työryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata tavoitteiden etenemistä.

Tämän vuoksi tehdään kartoitus neljällä kyselyllä. Niillä selvitetään, minkälaista ilmastotyötä on jo tehty, mitä tehdään nyt ja mitä halutaan tulevalta? Yksi kysely suunnataan päättäjille, toinen kunnan henkilökunnalle, kolmas hollolalaisille yrityksille ja neljäs asukkaille. Kaikki ovat tärkeitä ryhmiä, joiden avulla päästään selville koko kunnan ilmastotyön tilasta ja tarpeesta. Kyselyssä kartoitetaan myös aktiivisia ja halukkaita henkilöitä, jotka haluaisivat mukaan ilmastotyöhön ja sen eteenpäin viemiseen. 

Vastausaikaa 24.3.2020 asti. 

Lue myös

Uusi päästölaskentajärjestelmä kaikille Suomen kunnille (SYKEn uutinen kuntien päästöistä) 

Valtuuston päätös 23.9.2019  

Lisätietoa: 

työnsuunnittelija Annariina Keto, 044 780 1225, annariina.keto(at)hollola.fi 

ympäristötarkastaja Ulla Lehtinen, 0447801510, ulla.tt.lehtinen(at)hollola.fi 

 

Julkaistu: 25.02.2020 15.57