Hollola on kuntabarometrin mukaan Päijät-Hämeen paras kunta yrittäjille

Takaisin

Hollolan kunta pärjäsi erinomaisesti Yrittäjien kuntabarometri 2022 -kyselyssä. Kunta teki hienon tuloksen edellisestä kerrasta ja nousi Päijät-Hämeen kuntien kokonaisarvioinneissa ykköseksi. Vastaajia Hollolassa oli 72. Vastaajien määrä nousi edellisestä kyselystä 14 yrittäjällä.
Hollolan kuntabarometrin kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 3,12, koko maan keskiarvon ollessa 3,08 ja Päijät-Hämeen 2,92.

Barometrissä pyydettiin yrittäjiä arvioimaan kunnallisen päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, infrastruktuuria ja yrityspalveluita. Lisäksi arvioitiin muun muassa koulutuksia, hankintapolitiikkaa ja elinkeinopolitiikan asemaa kunnassa.

Barometrin mukaan yrittäjät ovat Hollolassa tyytyväisiä infrastruktuuriin. Yrittäjät kokivat, että heidän tilantarpeitansa edistetään ja kunnan kaavoitus huomioi yritysten tarpeet. Lisäksi tietoliikenneyhteydet tukevat yrityksen toimintaa ja saavutettavuutta.
Yli puolet vastanneista antoivat kiitettävää huomioita aloittavan yrittäjän palveluista. Myös sekä sujuviin lupapalveluihin että rahoitus- ja investointineuvontaan oltiin tyytyväisiä.
Yrittäjät arvostivat hankintoihin ja niiden tiedottamiseen liittyviä asioita. Kunta on yrittäjien mukaan huomioinut ja järjestänyt hankinnat pienten ja keskisuurten yrittäjien näkökulmasta sopiviin osiin.
Kunnassa järjestetyn yrittäjyyskasvatuksen on koettu olevan työelämälähtöistä, ja tämä on tarvittaessa palvellut yritysten tarpeita.
Hollolan kunnan arvioitiin olevan riittävän suuri hoitamaan työllisyyspalveluita.

Suomen Yrittäjien teettämällä Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Tänä vuonna barometriin vastasi valtakunnallisesti yhteensä lähes 10 000 yrittäjää. Päijät-Hämeessä vastanneita oli kaikkiaan 392.

Hollolan tuloksista voi lukea tarkemmin täältä:

https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/05/Kuntabarometri2022_paijathame_hollola.pdf

Julkaistu: 19.05.2022 09.49