Hollola on poikkeus paremmalle puolen

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Lyhennelmä kunnanjohtaja Päivi Rahkosen blogikirjoituksesta 26.10.2017

Päivi Rahkonen

Lue koko blogiteksti.

Tutkimusta jo vuodesta 2008

Hollolan kunta on osallistunut valtakunnalliseen ARTTU-kyselyyn jo vuodesta 2008. Neljänkymmenen erikokoisen kunnan tutkimuksista kunta saa tärkeää tietoa muun muassa päätöksenteon pohjaksi. Viime kuntalaiskyselyyn Hollolassa vastattiin aktiivisesti, ja vastauksista piirtyy hollolalaisesta muun muassa seuraavaa. 

Hollolalaiset priorisoivat palvelut                    

Hollolalaiset priorisoivat palvelut, asuinympäristön ja turvallisuuden. Vastaajat samaistuvat Suomeen, kotikuntaan ja asuinalueeseensa, mutta maakuntaan keskivertoa vähemmän. On poikkeuksellista ARTTU2-vastausten joukossa, että Hollolassa vain reilu kolmannes pitää yksityisiä lääkäri- ja hammashoitopalveluja kunnallisia parempina. Myös palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koettiin pääosin merkittävästi paremmaksi kuin vastaavan kokoluokan kuntien tai kaikkien tutkimuskuntien.

Keskittäminen vaikutti heti                                           

Vastaajat arvioivat päivähoidon ja esiopetuksen hyväksi, mutta perusopetuksen osalta 5-6 luokan keskittämisratkaisut näkyivät ja perusopetuksen palvelut arvioitiin sekä verrokkikuntia että kaikkia ARTTU2-kuntia alhaisemmalle tasolle, kirjoittaa kunnanjohtaja Päivi Rahkonen tuoreessa blogitekstissään. Sen sijaan liikunta- ja nuorisopalvelut näkyivät merkittävästi keskiarvoa parempina.

Merkittävästi paremmin hoidetuiksi arvioidaan myös kunnallinen asunto- ja tonttitarjonta, rakennusvalvonta ja kaavoitus.

Aktiivinen ja osallistuva                                           

Hollolalainen on aktiivinen seuraamaan kunnan toimintaa ja päätöksentekoa, kunnallisvaaleissa äänestäessään hän pitää tärkeänä henkilöä sekä oman kylän, kunnan-, tai kaupunginosan ehdokasta, arvostaa kansanäänestystä, ja yli kolmannes (36 %) uskoo luottamushenkilöiden ajavan vilpittömästi kunnan parasta keskiarvon ollessa alle kolmekymmentä prosenttia.

Päätöksenteon osallisuudessa parannettavaa

Kunnanjohtaja kiinnittää huomiota asioihin, jotka kaipaavat parantamista. Vaikka Hollola vastauksineen on pääsääntöisesti jopa merkittävästi keskiarvon paremmalla puolella, luvut ovat alhaiset kunnan päätöksentekoon vaikuttamisessa ja luottamusta koskevissa kysymyksissä.

Julkaistu: 27.10.2017 10.36