Hollola satsaa kuntalaisten hyvinvointiin edistämällä liikkumista

Hollolan kunta, kuten moni muukin Suomen kunta, painii tällä hetkellä isojen taloushaasteiden kanssa. Sekä kuluvan vuoden tilinpäätös että seuraavan vuoden talousarvio uhkaavat painua alijäämäisiksi. Huolimatta haastavista talousnäkymistä; katse pitää olla tulevassa! Yhtenä tärkeänä ratkaisuna on panostaminen kuntalaisten hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen. 

Liikunnalla ja liikkumisella voi jokainen vaikuttaa myönteisesti omaan terveyteensä sekä ennaltaehkäistä sairauksia. Tällä hetkellä yhteiskunnan suurimpia haasteita ovat ihmisten liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset. Reilusti yli puolet väestöstä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Arjen askareissa tarvitsee tehdä entistä vähemmän fyysisiä ponnisteluja ja siksi arkiliikunta on merkittävästi vähentynyt. 

Pitäisikö siis panostaa kohtuullisesti rasittavaan kestävyysliikuntaan ja lihaskuntoa parantavaan liikuntaan, vai pyrkiä vähentämään liikkumattomana vietettyä aikaa?

Ihmisen fyysisen aktiivisuuden lisääminen sisältää paljon erilaisia muutoksia: istumisen muuttamista seisomiseksi, seisomisen muuttamista kävelyksi, kävelyn muuttamista hölkäksi ja edelleen juoksuksi. Muutokset ovat pieniä mutta merkittäviä. Terveysliikuntaa suunniteltaessa pitää entistä tarkemmin suunnitella, millaista fyysistä aktiivisuutta tavoitellaan, mikä on kohderyhmä ja mitkä tekijät rajoittavat tai estävät tavoittelemasta liikkumisen lisäämistä. Tämän vuoksi uusi valtakunnallinen liikuntasuosituskin painottaa kevyen liikunnan merkitystä. Suosituksessa korostuu kaikenlaisen liikkumisen tärkeys, kestääpä liikuntakerta sitten minuutin tai kymmenen minuuttia. Vähemmän on parempi kuin ei ollenkaan.

Kunnan liikuntapalveluiden kehittäminen on suunnitelmallista työtä, jota pitää tehdä jatkuvasti ja kehittävällä otteella. Hollolassa valmistui tänä vuonna Lisää liikettä Hollolaan - suunnitelma 2019-2023 ja sen tavoitteena on kehittää kunnan liikuntapalveluita vastaamaan hollolalaisten tämän hetken tarpeita sekä edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Viimeisimmän kunnan hyvinvointikyselyn mukaan noin kaksi kolmasosaa liikuntapalveluiden käyttäjistä liikkuu mieluummin omatoimisesti kuin ryhmissä ja siksi kunnalla on tärkeä rooli toimia liikuntaolosuhteiden mahdollistajana ja ylläpitäjänä.

Mitä kunta sitten voi tehdä lisätäkseen ihmisten liikkumista? Mielestäni paljonkin ja siksi haluan nostaa esiin muutamia asioita, mitä Hollolassa on tehty. 

Kuva: Heinsuon kuntoportaat (valmistumisvuosi 2019) 

Hollolan kunta on viimeisten vuosien aikana satsannut liikkumisen edistämiseen monin eri keinoin, joita ovat esimerkiksi:

  • Maksuttomat koulujen liikuntasalit kuntalaisille ja järjestöille
  • Uusien polkureitistöjen tekeminen (Tiirismaan kierros, Järvien kierros)
  • Salpa-supan sekä Heinsuon Urheilukeskuksen kuntoportaat
  • Uudet koulut (Salpakangas, Heinsuo, Kalliola) oheisliikuntatiloineen (sisäliikuntatilat sekä monipuoliset lähiliikuntapaikat koulujen piha-alueilla)
  • Toimintapuisto sekä senioripuisto Hollolan torialueelle
  • Liikuntapalveluiden kaluston uusiminen (latukoneet ja jäänhoitokone jäähallille)

Kuva: PistenBully 1004 latukone (hankintavuosi 2017) 

  

Kuva: Järvien kierros 7,5 km Tiilijärvien ympäri, reitin avajaiset syksyllä 2019 

Liikuntalain hengen mukaisesti kunnan tehtävänä on liikuntapaikkojen ylläpitämisen ja rakentamisen lisäksi järjestää liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmille sekä tukea kansalaistoimintaa. Kunta on palkannut tämän vuoden aikana kaksi uutta liiikunnanohjaajaa sekä muutenkin uudistanut liikuntapalveluiden henkilöstön tehtävänkuvia. Tällä hetkellä kunta järjestää ohjattua liikuntaa noin 35 ryhmää, liikuntaneuvontaa kuusi tuntia ja uimaopetusta 20 tuntia viikossa sisältäen koulujen uimaopetuksen. Aikuisten liikunnanohjauksen tavoitteena on ikääntyvien ja vähän liikkuvien henkilöiden saaminen liikunnan pariin. Lasten puolella pääpaino on uimaopetuksessa sekä kesäajan liikunnallisissa kerhotoiminnoissa.

Kuva: Lasten ohjattu liikuntaryhmä 

Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyi tällä viikolla kunnan ensi vuoden talousarvion, josta löytyy useita kohtia edistämään kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Investoinneista suurin on Salpakankaan koulun tekonurmikenttä sekä yleisurheilun suorituspaikkoja kentän yhteyteen. Tämän yksittäisen investoinnin kustannusarvio on 300 000 euroa. Lisäksi kunta kunnostaa nykyisiä urheilukenttiä sekä panostaa luonto- ja ulkoilureitteihin.

On tärkeää, että haastavista talousnäkymistä huolimatta kunnan päättäjät tekevät ratkaisuja, joilla voidaan edistää liikkumista. Nämä päätökset voivat parhaimmillaan toimia kunnan vetovoimatekijänä, kun mietitään muuttoa uudelle paikkakunnalle. Nykyaikana ihmisillä on yhä enemmän vapaa-aikaa ja siksi vapaa-ajanpalveluiden saatavuus, saavutettavuus ja laatu nousevat yhä tärkeämmäksi valintakriteeriksi asuinpaikkaa valittaessa.  

Nämä ovat päätöksiä tulevaisuuteen ja maksavat varmasti itsensä takaisin monella eri tavalla. 

Hyvää ja liikunnallista joulunaikaa kaikille,

Antti Anttonen

hyvinvointikoordinaattori 

 

 

Julkaistu: 03.10.2019 10.34