Hollola tutuksi

Hollolassa on asuttu historiatietojen valossa jo ainakin 8000 vuotta. Vuosisatoja kunta on ollut laajan alueen keskus; kirkko-, kauppa- ja markkinapaikka. Vielä 1700-luvun alussa Hollolan suurpitäjä on käsittänyt koko nykyisen Päijät-Hämeen alueen. Historian merkit löytää parhaiten tutustumalla Vesijärven rannalla sijaitsevaan kirkonkylään ja keskiaikaiseen kivikirkkoon. Historia luo kunnalle vahvat juuret ja identiteetin.

Hollola sijaitsee osittain Lahden kaupungista länteen, osittain pohjoiseen (Vesikansan alue). Poikkeuksellinen kuntarakenne johtuu historiasta. Lahti on alun perin ollut Hollolan kylä, joka 1878 sai erilliset kauppalaoikeudet ja kaupunkioikeudet 1905. Hollolasta liitettiin maa-alueita Lahteen mainittuina vuosina (1916, 1923, 1933 ja 1956).

Hollolan kunta on tehnyt kuntaliitoksen Hämeenkosken kunnan kanssa 1.1.2016. Nykyisin Hollolan kunta on rajoiltaan n. 726 km² laaja. Kunnan väkiluku on n. 24 000.

Salpakankaalla sijaitsee kunnan hallinnollinen ja kaupallinen keskus. Sen synty oli poikkeuksellisen nopea; parissa vuosikymmenessä Salpakankaan metsäalueelle muodostui tuhansien asukkaiden asuin- ja työpaikat. Tällä hetkellä asukasmäärä kuntakeskuksessa on n. 13 000.

Yrityksiä kunnassa on n. 1250 ja työpaikkoja n. 7500.

Kunnan vetovoima on perustunut saavutettavuuteen, vesistöihin, lähellä oleviin laajoihin virkistysalueisiin sekä peruspalveluihin, joiden arvostus kuntalaisten palautteen pohjalta on ollut varsin korkealla. Vertailututkimuksessa kuntalaiset arvostavat Hollolan korkealle hyvänä paikkana elää ja asua.

Hollolan erityispiirteisiin kuuluu myös lapsivaltaisuus; tämä on tarkoittanut erityistä panostusta lapsiin ja nuoriin. Kunnan keskeiset suuret koulukiinteistöt on uudistettu tai ovat parhaillaan uusiutumassa. Tavoitteena on rakentaa lasten ja nuorten tulevaisuudelle parhaita valmiuksia, myös uudenlaisen oppimisympäristön ja –tekniikan avulla.

Luonto on lähellä kaikkia asukkaita. Tiirismaan luonnonsuojelualue Etelä-Suomen korkeimpine mäkineen, Vesijärvi ja Pääjärvi, Messilän laskettelu- ja golfkeskus luovat erittäin monipuoliset liikunta- ja virkistysmahdollisuudet.
Vuosittaiset kansainväliset kansantanssi- ja musiikkitapahtumat, keskiaikatapahtumat, Pyhäniemen kartanon kulttuuritapahtumat, Putulan kirjapäivät, Kosken palokuntajuhlat sekä kymmenet erilaiset tapahtumat kunnan alueella kertovat aktiivisista kuntalaisista, järjestöistä ja yrittäjistä.

Tutustu kotikuntaasi kunnan edelleen kehittyvien tietosivujen ja sähköisten asiointipalvelujen kautta sekä eri kohteissa paikanpäällä vieraillen ja liikkuen !

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja