Hollolan elinkeino- ja työllisyysohjelma 2020

Kategoria:
Takaisin

Kunnanhallitus hyväksyi elinkeino- ja työllisyysohjelman 10.4.2017.

Ohjelman keskeinen sisältö on: 

 • Keskeneräiset ja valmistuvat yritysalueet, niiden käyttöönoton varmistaminen
   • markkinointi, yhteistyösopimukset
  • Tulevan kehätien mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen
    • Strateginen yleiskaava
    • Eteläisen ohitien läheinen maanhankinta ja kaavoitus
    • Nostavan eritasoalue ja tieyhteys
    • Yritysalueiden laajentaminen: Paassilta II ja III 
  • Elinvoimainen kuntakeskus ja kylät. Kuntakeskuksen aktiivinen ohjelmatarjonta, viihtyvyys ja hyvä kaupallisten palvelujen tarjonta. Kylien omaehtoinen kehittäminen ja sitä tukevat rahoituskanavat 
  • Yrittäjien palvelut parhaalle tasolle kehittämällä Ladec:in ja oman kunnan palveluja (nopeus, räätälöidyt ratkaisut, lupakäytännöt, hinnoittelu) ja tarjoamalla yrityksille kehittämispalveluja ja ammattitaitoista työvoimaa
  • Hankintojen nostaminen keskiöön kouluttamalla, käyttämällä kaikille avoimia tarjousprosesseja ja kehittämällä kokonaisvaltaista arviointia ja yhteiskuntavaikutusten arviointia (lähiruoka/paikalliset tuotteet) osana kaikkien toimialojen hankintoja. 
  • Yrittäjyyden lisääminen ja positiivinen kuva tukemalla yrittäjälähtöistä toimintaa, yrittäjyyskasvatusta, matalan kynnyksen yrittäjyysmalleja ja yritystapahtumia
  • Alueellisen osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen (LAMK, HY, LUT) verkostoituminen ja yhteiset kehittämishankkeet, toimiva yhteistyö oppilaitosten, kunnan ja yritysten välillä. 

  Katso elinkeino- ja työllisyysohjelma kunnanhallituksen 10.4.2017 liitteistä

  Julkaistu: 12.04.2017 16.49