Hollolan elinvoimavaliokunnan kokouskuulumiset 19.11.2019

Kategoria:
Takaisin

Hollolan sosiaali- ja terveyskeskuksen SR-urakoitsijan valinta

Hollolan Tilapalvelu Oy on kilpailuttanut Hollolan sosiaali- ja terveyskeskuksen SR-urakan. Kilpailutus tehtiin kaksivaiheisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun valittiin urakoitsijoita laadullisilla valintaperusteilla ja aiempien tilaajien antamien arvioinnin perusteella. Mukaan toiseen vaiheeseen valikoitui 5 urakoitsijaa, joista neljä jätti tarjouksen. Tarjouspyyntöä kehitettiin neuvottelumenettelyn aikana niin, että varmistettiin hyvä laatu ja edullinen hinta. Neuvottelumenettelyn jälkeen pyydettiin lopulliset tarjoukset ja niissä ratkaisevana tekijänä urakoitsijan valinnalle oli hinta.

Elinvoimavaliokunta päätti valita Hollolan sosiaali- ja terveyskeskuksen SR-Urakan toteuttajaksi Skanska Talonrakennus Oy:n. Urakan kokonaishinta on 12,452 M€ (alv 0 %). Elinvoimavaliokunta oikeuttaa Hollolan Tilapalvelu Oy:n tekemään tilauksen valitulta kumppanilta. Tilausvaltuus edellyttää, että Hollolan Tilapalvelu Oy:n tulee kirjata urakkasopimukseen sopimuksen siirtomahdollisuus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle.

Hollolan vesistövision laatiminen ja toimenpiteet 2020 - 2025

Vesistövision tarkoitus on ohjata Hollolan vesiensuojelun suuntaviivoja ja sitä toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, osallistuminen on avointa kaikille. Vision tausta-aineistona on ideapankki, johon on koottu vision ulkopuolisia ja seuraavan ohjelmakauden mahdollisia toimenpiteitä. Ideapankki täydentyy eri tahoilta saatavien ehdotusten perusteella. 

Vision aikajänteeksi on valittu viisi vuotta. Vesiensuojelussa tällä aikajänteellä saadaan tehtyä alusta loppuun konkreettisia hankkeita sekä ideoitua tulevaisuuden suuntaviivoja.

Elinvoimavaliokunta on hyväksynyt vesistövision ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

Vesistövisio löytyy pöytäkirjan liitteenä.

9. luokkalaisten vaikuttamispäivän 16.10.2019 aloitteet

Vapaa-aikapalvelut ovat toteuttaneet vuosittain osana nuorisotyön ja perusopetuksen yhteistyötä nuorten vaikuttamispäivän ja lapsiparlamentin, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Lapsiparlamentin ja perusopetuksen ryhmät ovat koonneet itse henkilöstön tukemana kehityskohteita, joihin he toivovat kiinnitettävän huomiota ja otettavaksi huomioon päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan.

Vuoden 2019 9. luokkalaisten vaikuttamispäivä pidettiin 16.10. Elinvoiman palvelualuetta koskevien aloitteiden vastaukset löytyvät pöytäkirjan liitteenä.

Elinvoimavaliokunta on merkinnyt aloitteet tiedoksi ja hyväksyy osaltaan aloitteisiin esitetyt vastaukset. Elinvoimavaliokunta lähettää vastaukset tiedoksi kunnanhallitukselle.Lue lisää: Elinvoimavaliokunnan kokouspöytäkirja.

Julkaistu: 21.11.2019 11.20