Hollolan hankeosalla VT12 rakentuu nyt hyvin useassa kohtaa

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Näillä näkymin koko Vt12 Lahden eteläisen kehätien hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikaisemmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla.

Vähäjoen risteyssilta

Kuva 1. Vähäjoen risteyssillan kansi paikalleen tunkattuna.

Siltatyöt ovat jatkuneet hyvin Hollolan ST-hankeosalla. Soramäessä risteyssillan kantta raudoitetaan, kahdella alikulkukäytävällä ovat myös rakennustyöt käynnissä. Riihimäki-Kouvola -radan ylittävän Vähäjoen sillan teräsrakenne on tunkattu jo paikalleen. Luhdanjoen ylikulkusillan välitukien rakentaminen etenee, ja ylikulkusillan teräsrakennetta muotteineen on valmisteltu ensimmäistä tunkkausta varten.

Siltatyöt ovat käynnissä myös kolmella sillalla Okeroisissa. Paalulaattojen töitä on tehty Takamaalla ja Okeroisissa.

Louhintoja jatkettiin Takamaalla, Patiokalliolla ja Hirvikalliolla, ja Soramäessä saatiin louhinnat valmiiksi. Nostavan eritasoliittymän alueella päästiin louhintatöihin.

Maaleikkaus- ja pengertöitä on tehty mm. Nostavassa, Takamaan alueella sekä lähellä urakkarajaa Okeroisissa. Useassa kohtaa on tehty myös mm. kuivatuksen, valaistuksen sekä telematiikan maarakennustöitä.

Kuva 2. Takamaan kallioleikkaus lännestä, taustalla Nostavan eritasoliittymä

Kuva 2. Takamaan kallioleikkaus lännestä, taustalla Nostavan eritasoliittymä.

Julkaistu: 02.04.2019 12.30