Hollolan hulevesien hallintasuunnitelma nähtävillä

Takaisin

Koko Hollolan kunnan kattavan hulevesien hallintasuunnitelma asetetaan nyt luonnosvaiheessa nähtäville ja lausuntokierrokselle.

Hulevedet ovat rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- tai sulamisvesiä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 103 c§) mukaisesti hulevesien hallinnan yleisinä tavoitteina on kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa erityisesti asemakaava-alueella, imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja sekä edistää luopumista hulevesien johtamisesta jätevesiviemäriin.

Yleissuunnitelmatasoisen Hollolan hulevesien hallintasuunnitelman laadinta aloitettiin kesäkuussa 2021 käynnistämällä asukaskysely hulevesien ongelmapaikoista ja kehittämistarpeista. Suunnitelmassa tarkastellaan kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet sekä niiden valuma-alueet ja purkupaikat. Hallintasuunnitelman tarkoituksena on tukea tulevaisuuden järjestelmällisempää hulevesien hallintaa, koota yhteen keskeiset tiedot kunnan hulevesien hallinnasta ja määrittää hulevesien hallinnan tavoitteet kunnassa.

Hollolan hulevesien hallintasuunnitelman laadinnasta on vastannut AFRY Finland Oy. Suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Hollolan kunnan elinvoiman palvelualueelta kaavoituksen, ympäristönsuojelun, kuntatekniikan, vesihuollon ja rakennusvalvonnan edustajat, Lahti Aqua Oy, Päijät-Hämeen pelastuslaitos sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus. 

Hulevesien hallintasuunnitelmaan on mahdollista antaa mielipiteitä tai kommentteja 14.4.2022 mennessä osoitteella: Hollolan kunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostitse: kirjaamo@hollola.fi 

Lausuntopyyntöä koskevat asiakirjat löytyvät suunnitelman kuulutuksesta kunnan nettisivuilla 11.3.-14.4.2022

 

Lisätietoja:

vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, riikka.johansson@hollola.fi

Julkaistu: 11.03.2022 15.29