Hollolan hyvinvointivaliokunnan kokouskuulumiset 20.5.2020

Kategoria:
Takaisin

Hyvinvointivaliokunnassa 20.5. päätettiin mm. seuraavat asiat:

  • hyväksyttiin Hollolan kunnan osallistumisen edelleen Lasten kulttuurikeskus Efektin toimintaan ja merkittiin tiedoksi Hollolan kunnan rahoitusosuus.
  • indeksitarkistuksen mukainen varhaiskasvatuksen palvelusetelin perushinnan enimmäisarvoksi hyväksyttiin 845,60 euroa kuukaudessa.
  • kunnan koululaitoksen tunnustuspalkkiorahaston korkotuotoista sekä hyvinvointivaliokunnan omista käyttövaroistaan jaetaan kouluilleen yhteensä 1 200 euroa.
  • hyväksyttiin päivitetty TVT-opetussuunnitelma ja sen käyttöönotto 1.8.2020 alkaen.
  • talousarvion toteutuminen merkittiin tiedoksi.
  • voimassa olevaan talousarvioon hyväksyttiin määrärahamuutokset 490 000 euroa. Talousarviomuutokset esitetään hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa ja valtuustossa.
  • keskusteltiin toiminta-avustusten jakamisesta yhdistyksille ja hyväksyttiin avustusten jako vuodelle 2020 esityksen mukaisesti.

Lue lisää: Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja

Julkaistu: 22.05.2020 14.30