Hollolan hyvinvointivaliokunnan kokouskuulumiset 22.1.2020

Kategoria:
Takaisin

  • 9. luokkalaisten vaikuttamispäivän 16.10.2019 aloitteet

Vapaa-aikapalvelut ovat toteuttaneet vuosittain osana nuorisotyön ja perusopetuksen yhteistyötä nuorten vaikuttamispäivän ja lapsiparlamentin, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Lapsiparlamentin ja perusopetuksen ryhmät ovat koonneet itse henkilöstön tukemana kehityskohteita, joihin he toivovat kiinnitettävän huomiota ja otettavaksi huomioon päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan.

Vuoden 2019 9. luokkalaisten vaikuttamispäivä pidettiin 16.10.2019. Hyvinvoinnin palvelualuetta koskevien aloitteiden vastaukset löytyvät pöytäkirjan liitteenä.

Hyvinvointivaliokunta on merkinnyt aloitteet tiedoksi ja hyväksynyt osaltaan aloitteisiin esitetyt vastaukset. Hyvinvointivaliokunta lähettää vastaukset tiedoksi kunnanhallitukselle.

  • Kuntalaisaloite - Ulkokuntosali Kalliolan koululle

Hyvinvointivaliokunta merkitsi tiedoksi kuntalaisaloitteen ulkokuntasalin perustamisesta Vesikansan Kalliolan koulun yhteyteen tai sen lähimaastoon.

Kalliolan ulkoliikunta- ja leikkitelineet on toteutettu siten, että ne ovat kuntalaisten käytettävissä myös niinä ajankohtina jolloin koululla ei ole toimintaa. Aloite tukisi kyseisen kokonaisuuden toteutumista kaikki ikäluokat huomioiden. Hyvinvointivaliokunnan toimivaltaan kuuluu koulun välineistön ja pihojen toiminnallisuudesta huolehtiminen. Liikuntapaikkarakentaminen on sen sijaan elinvoimavaliokunnan tehtäväalaa.

Hyvinvointivaliokunta piti kuitenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta kannatettavana ajatusta, että elinvoimavaliokunta selvittäisi mitä ulkokuntosalin perustaminen ja ylläpito tarkoittaisi kustannusten näkökulmasta, ja olisiko sellaisen perustaminen perusteltua Vesikansan palvelujen näkökulmasta

 

Lue lisää: Hyvinvointivaliokunnan kokouspöytäkirja

 

Julkaistu: 23.01.2020 12.09