Hollolan keskustakortteleiden kehittäminen

Hollolan keskustakortteleiden kehittäminen

HOLLOLAN KESKUSTAKORTTELEIDEN KEHITTÄMINEN

  

WasaGroup ja Hollolan kunta ovat solmineet kumppanuussopimuksen
Hollolan kunta ja WasaGroup kumppaneineen alkavat yhteistyössä kehittämään Hollolan keskustakorttelia. Kehittämistyön tavoitteena on kuntakeskustan elinvoiman kasvattaminen ja yksityisten palvelujen lisääminen keskustan alueella.

 

Hollolan kunta kilpailutti hankintailmoituksella keskuskorttelien kehittämisen. WasaGroup kumppaneineen valittiin Hollolan kunnan kehittäjäkumppaniksi hankkeeseen, jonka keskeisenä tavoitteena on kuntakeskuksen elinvoiman kasvattaminen ja yksityisten palvelujen lisääminen keskustan alueella. Kehittäminen käynnistyy keskuskortteleista, joissa kehittämisen tavoitteena on asukkaiden, vierailijoiden sekä palvelutarjoajien ja työpaikkojen muuttuvien tarpeiden monipuolisempi huomiointi. Kehittämissuunnitelman painopiste on keskuskortteleissa, koska keskuskortteleiden sijainti kuntarakenteessa on keskeinen. Alue on kuntakeskuksen tärkeä saapumisen paikka ja luo mielikuvaa Hollolasta, toimien kaupungin yhtenä käyntikorttina.

Hollolan kunnan elinvoimajohtaja Heli Randell on tyytyväinen siihen, että keskustakortteleiden kehittäminen alkaa yhdessä kokeneen yhteistyökumppanin kanssa. ”Kuntakeskustan kehittäminen on kunnalle tärkeä strateginen panostus”, hän jatkaa.

Tarjouskilpailussa kehittämiskumppaniksi valittiin WasaGroup Oy yhdessä suunnittelutoimisto MUUAN Oy:n ja WSP Finland Oy:n kanssa. Hankekehittäjä WasaGroup vastaa kehittämisprojektin etenemisestä kokonaisuudessaan. WasaGroupin osaamisaluetta on etenkin kiinteistökehittäminen kaupallisesta näkökulmasta siten, että suunnitelmissa huomioidaan niiden toteutuskelpoisuus alusta saakka.

Tätä hankekehitysosaamista täydentää kumppanina toimivien suunnittelutoimistojen osaaminen. MUUAN Oy on erikoistunut kaupunkikehitykseen ja aluesuunnitteluun, ja WSP Finland Oy puolestaan vastaa hankkeen liikennesuunnittelusta ja kaupallisista selvityksistä. Useamman yhteisen projektin myötä kumppaniyritysten yhteistyö ja työnjako toimii saumattomasti.

Kehittämistyön tarkoituksena on laatia Hollolan kunnan käyttöön kokonaisvaltainen strateginen ja pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma ja sitä toteuttava keskuskortteleiden viitesuunnitelma, joka toimii jatkokehittämisen pohjana. Työn aikana tarkastellaan kehittämisen kohteet ja luodaan niiden sisällöt vuorovaikutteisesti kehittämisessä mukana olevien sidosryhmien kanssa. Suunnittelutyön aikana tarkentuu Hollolan kunnalle toteutettavien tilojen laajuus mm. toimisto- ja kokoustilojen osalta.

Tavoitteena on saada kehittämisvaihe valmiiksi vuoden 2023 alkupuolella. Tämän jälkeen päätetään siirtymisestä seuraavaan suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen, jossa tehdään valittujen hankkeiden suunnittelu- ja kaavoitustyötä.

 

Lisätietoja antavat:

Heli Randell, elinvoimajohtaja, Hollolan kunta, puh. 044 780 1441, heli.randell@hollola.fi

Tommi Heikkinen, projektin johto, WasaGroup, puh. 0400 564 718, tommi.heikkinen@wasagroup.fi

         

                                Tutustu hankkeeseen tästä:

Hollolan keskustakortteleiden kehityshanke

Linkit:

Keskustakortteleiden kehittäminen -Kuntakeskus Salpakangas

Tiedotteet

Kyselyt ja raportit

Osallistaminen ja tapahtumat

Suunnitelmat

Kaavoitus

Hollola yhteyhenkilöt:

Heli Randell elinvoimajohtaja

puh. 044 780 1441

heli.randell@hollola.fi

Pentti Klemetti kaavoitusarkkitehti

puh. 044 780 1455

pentti.klemetti@hollola.fi  

WG yhteyshenkilöt

Tommi Heikkinen hankejohtaja, kaupalliset asiat

puh. 040 056 4718

tommi.heikkinen@wasagroup.fi

Juha Rajamäki hankekehityspäällikkö 

puh. 050 465 9626

juha.rajamaki@wasagroup.fi

Sussa Vanhanen Viestintä ja markkinointi

puh. 040 742 6128

sussa.vanhanen@wasagroup.fi

Olli Metso (Vieras) arkkitehtisuunnittelu

puh. 040 774 2014

olli.metso@muuan.fi 

Liikennesuunnittelu Ikäheimo Jouni (Vieras) liikennesuunnittelu

puh. 040 737 0537

jouni.ikaheimo@wsp.com

Hollola logo