Hollolan kunnalla panostetaan monipaikkaiseen työhön

Takaisin

Hollolan kunnassa mennään kohti uusia työn tekemisen ja johtamisen malleja. ”Emme halua hukata monipaikkaisen työn tekemisestä saatuja hyviä kokemuksia”, viestittää henkilöstöpäällikkö Minna Hutko.

KEVAn Työelämän kehittämisrahan turvin on käynnistetty Hybridityöllä hyvinvointia -hanke, jonka tavoitteena on yhdessä henkilöstön kanssa luoda ja vahvistaa monipaikkaisen työn tekemisen ja johtamisen rakenteita. Tavoitteena on lisätä henkilöstön hyvinvointia.

Keväällä 2020 hypättiin vauhdilla etätyöaikaan. Kokemuksesta voidaan nyt sanoa, että asiantuntijatyön tekeminen monipaikkaisesti on mahdollista ja tuottavaa. Positiivisimpia kokemuksia henkilöstölle ovat olleet keskittymisen paraneminen sekä työelämän ja muun elämän joustavampi yhteensovittaminen. Tällaisia henkilöstön hyvinvointiin vahvasti vaikuttavia asioita halutaan yhdessä viedä eteenpäin; kehittää toimintaa niin, että tämä on mahdollista jatkossakin.

On tultu myös tilanteeseen, jossa kunnan 70-luvulta saakka palvellut virastotalo poistuu vähitellen käytöstä. Noin 60 työntekijää muuttaa syksyllä 2022 pienempiin toimitiloihin. Uusissa tiloissa kaikille ei ole omaa huonetta eikä aina työpistettäkään. Toimitilojen suunnittelussa on otettu huomioon henkilöstön näkemykset mm. siitä, tarvitseeko henkilö omaa työtilaa toimistolla pysyvästi vai tilapäisesti.

”Hollolan kunta panostaa hybridityön kehittämiseen osana koronapandemian jälkeisiä toimia. Yhdessä yhteistyökumppanimme Lifted Oy:n ja hybridityötä tekevän henkilöstömme kanssa kehitämme vuorovaikutusta, tiimityötä, itsensä johtamista ja hyvinvointia. Lisäksi valmennamme esihenkilöitä hybridityön johtamiseen. Tiimit päättävät itse omista työ- ja tavoitelähtöisistä työskentelytavoistaan. Uuden oppimista tämä edellyttää monin tavoin, esim. virtuaaliseen vuorovaikutukseen, yhteisöllisyyden kokemukseen, tulee panostaa. Olemme innoissamme tästä hankkeesta, jossa pääsemme yhteistyössä luomaan monimuotoisia työn tekemisen tapoja”, kertoo Minna Hutko.

Uudet työskentelytavat koskettavat Hollolassa noin 100 henkilöä, jotka työnsä luonteen puolesta voivat työskennellä etänä. Hankkeessa luotavat toimintamallit ja kokemukset muutoksesta ovat myös muiden kuntien hyödynnettävissä. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

 

Lisätietoja:
Henkilöstöpäällikkö
Minna Hutko
p. 044 7801 424
minna.hutko@hollola.fi

Julkaistu: 24.02.2022 12.22