Hollolan kunnan brändi uudistuu - Hirveen hyvä juttu!

Takaisin

Hollolan kunnalla on tahtotila tehdä entistä parempaa ja näkyvämpää kuntamarkkinointia – haluamme erottua rohkealla ja modernilla ilmeellä ja jäädä ihmisten mieleen omanlaisella, mutta onnellisella tekemisellä. Nostamme esiin Hollolaa hyvällä tavalla tuomalla julki olemassa olevia positiivisia asioita. Konkreettisia tavoitteita ovat kunnan brändin kirkastaminen, visuaalisen ilmeen uudistaminen sekä graafisen ohjeistuksen päivittäminen. Näillä toimenpiteillä pyrimme systemaattiseen sekä yhdenmukaiseen viestintään, jonka kärkitavoitteena on Hollolan kunnan maineenhallinnan suunnitelmallinen kehittäminen. 

Hollolalla on monta luontoa

Brändin rakentamisen keskiöön olemme nostaneet hollolalaiset aidot, omanlaiset, mutta onnelliset tarinat, joiden kautta kommunikoimme brändin johtoajatusta - Monta luontoa – kaikessa viestinnässämme. Monta luontoa -johtoajatus käsittää paitsi Hollolan monipuolisen luonnon harjumaisemineen, metsineen ja järvineen, myös sen turvallisuuden ja kodikkuuden, jotka ovat leimanneet Hollolaa läpi aikojen. Hollolaa on asuttu jo kivikaudella asti ja tämän päivän asukkaat kokevat kuntansa luonnolliseksi, turvalliseksi, monipuoliseksi, vakaaksi, kehittyväksi ja perinteiseksi paikaksi asua. Hollolalla on siis monta luontoa ja me haluamme, että tämä johtoajatus näkyy ja kuuluu kaikessa, mitä Hollola tekee perustuen aitouteen ja välittömyyteen kuntalaisten kokemusten kautta. 

Tarinan takana ovat kuntalaiset

Hollolan tavoitemielikuvaa on rakennettu yhdessä kuntalaisten kanssa. Ensimmäiset kuntalaismielipiteet saimme alkusyksyn työpajoista, joihin olimme kutsuneet eri-ikäisiä ja eri kohderyhmiä edustavia kuntalaisia kertomaan ajatuksiaan Hollolasta. Työpajojen pohjalta laadittiin avoin laajempi verkkokysely, johon saimme 190 vastausta ja niiden pohjalta mainostoimisto KMG Turku laati ensimmäiset ehdotukset uudeksi brändimielikuvaksi. Seuraavaksi Hollolan Prisman aulaan pystytettiin yhden päivän pop-up -mainostoimisto, jossa ilme- ja puhetapaehdotuksia esiteltiin kuntalaisille. Kyselylomakkeen täytön lisäksi paikalla käyneitä kävijöitä haastateltiin kansasuosikkien löytämiseksi. Näiden tulosten pohjalta Hollolan kunnalle työstettiin brändin ydin, puhetapa sekä ilmeen tyylisuunta.

Taustatyö on nyt jalostettu lopulliseen muotoonsa ja Hollolan kunnan Brändikirja 2020 on hyväksytty Hollolan kunnanhallituksen kokouksessa 16.12.2019. Käsikirja määrittää muun muassa Hollolan uuden logon, värimaailman, ydinviestin sekä puhetyylin. Se tiivistää sen, miltä Hollola tulee näyttämään ja kuulostamaan tulevaisuudessa. Toteutamme brändin jalkautuksessa sovittua lanseeraussuunnitelmaa, joka sisältää niin sisäiset koulutukset kuin itse lanseeraustapahtuman kuntalaisille 1.2.2020.  

Julkaistu: 17.12.2019 15.33