Hollolan kunnan ilmastotyö

Tervetuloa Hollolan kunnan ilmastosivulle!

Ilmastotyön sivuilla kerromme ilmastotyön ja energiatehokkuustoimista, sekä tiedotamme mm. tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista.

Hollola on ollut Hinku kunta vuodesta 2019. Hinku, eli hiilineutraalit kunnat asettavat itselleen yhteisen tavoitteen ja näin on tehnyt myös Hollolan kunta.

Hollolan ilmastopäästötavoite: 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Energiatehokkuus on myös ilmastoteko ja kunta on tehnyt kuntien energiatehokkuussopimuksen Kets Energiaviraston kanssa.

Hollolan energiatehokkuustavoite: Sopimuskauden 2017 – 2025 aikana vähennetään 7,5 % kunnan energiankulutuksesta.

Hinku-tavoite koskee koko kuntaa, mutta energiatehokkuussopimus vain kuntaorganisaatiota.

Haastamme kaikki mukaan työhön puhtaamman huomisen puolesta!

Hollolan kunta kutsuu kaikki hollolalaiset yritykset mukaan ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Hiilineutraali kunta tarvitsee kaikki toimijoitaan, jotta 80 % päästövähennys on mahdollinen. Monet yrityksen Hollolassa toimivat jo esimerkillisesti ilmastoasioissa ja tälle sivulle kerätään linkkejä ja esimerkkejä hollolaisista yrityksistä.

Jos olet yrityksen edustaja ja haluat, että ilmastotyönne nostetaan esille Hollolan kunnan sivuilla,  ilmoittautukaa meille.