Hollolan kunnan koronasuositukset 25.11.2020

Takaisin

Koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alue on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Päijät-Hämeessä ml. Hollola on otettu käyttöön laajat toimenpiteet Korona-viruksen leviämisen estämiseksi. Olennaista on, että kaikki toimijat ja yksilöt kantavat vastuuta siitä, että sosiaaliset kontaktit rajataan vain välttämättömiin kontakteihin ja oleellisia ohjeita leviämisen estämiseksi (mm. turvavälit, käsihygienia, maskien käyttö ja koronavilkku) noudatetaan.

Ennakoivat rajoitustoimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta vältytään pitkittyneiltä ja laajenevilta rajoitteilta.

Toistaiseksi voimassa:

 1. Varhaiskasvatus jatkaa toimintaa nykyisen käytännön mukaisesti eli ns. normaalisti, kasvomaskisuositus henkilöstölle.
 2. Perusopetus jatkaa lähiopetuksessa kouluissa, maskisuositus kaikkien koulujen henkilöstölle sekä 7-9 luokan oppilaille; kunta jakaa kasvomaskit.
 3. Lasten ja nuorten (alle 18 v) ryhmätoiminta jatkuu normaalisti, kasvomaskisuositus henkilöstölle.
 4. Nuorisotoiminta jatkuu (alle 18 v), kasvomaskisuositus henkilöstölle.
   

Kunta jakaa henkilöstölleen kasvomaskit.

Voimassa 27.11.2020 alkaen ja tämänhetkisen arvion mukaan 14.12.2020 saakka:

 1. Kirjasto: lainaus- ja palautustoiminta jatkuu, max 15 min asiointi, kirjaston tapahtumatori, lehtilukusali ja kahviotilat suljetaan.
 2. Uimahalli ja uimahallin kuntosali suljetaan
 3. Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten (yli 18 v) harrasteryhmätoiminta keskeytetään. 
 4. Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten henkilömäärä rajataan 10:neen henkilöön sekä sisä- että ulkotiloissa. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä.
 5. Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 10 henkilöön.


Kun ryhmätoimintaa rajoitetaan, vahva suositus on, että ulkona liikkumista kuitenkin yksilötasolla ja/tai perheen kanssa jatketaan aktiivisesti ja näin ylläpidetään yllä kuntoa ja mielen virkeyttä.

Alla tarkennettua ohjeistusta

Alueella kokoontuu säännöllisesti Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä, jossa on edustus hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tilannetta seurataan päivittäin ja tarvittaessa annetaan uusia ohjeistuksia. Päijät-Hämeen aluekohtaiset suositukset.

Kunnan johtoryhmä käsittelee korona-asioita säännöllisesti. Myös tämän tiedotteen mukaiset linjaukset ovat johtoryhmän käsittelemiä.

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus jatkaa toimintaansa ns. normaalisti. Henkilöstöllä kasvomaskisuositus.

Perusopetus jatkaa lähiopetuksessa kouluilla, mutta 7-9 lk ja kaikkien koulujen koko henkilöstöllä kasvomaskisuositus, kunta jakaa kasvomaskit käyttöön. Kouluissa siirrytään tähän uuteen maskisuositukseen sitä mukaa kun kasvomaskit saadaan käyttöön. 

Lukiot ja ammattioppilaitokset jatkavat lähiopetuksena oppilaitoksissa, mutta kasvomaskisuositus on voimassa sekä opiskelijoilla että opettajilla.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Sisätiloissa kokoontuvien aikuisten (yli 18 v) harrasteryhmien toiminta keskeytetään 14.12.2020 saakka. Ammattimainen urheilu ei ole tässä tarkoitettua harrastetoimintaa. 

Kunnan uimahalli ja uimahallin kuntosali suljetaan 27.11. - 14.12.2020.

Kirjasto on normaalien aukioloaikojen puitteissa avoinna ja lainaus- ja palautustoimintaa toteutetaan kuitenkin niin, että suositus, maksimikäyntiajasta on 15 minuuttia. Lukutilat ja kahvilatilat on suljettu.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. 

Mihinkään harrastustoimintaan ei saa tulla oireisena.

Yleisötilaisuudet ja julkiset kokoontumiset

Yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten henkilömäärä on enintään 10 henkilöä ajalla 30.11-14.12.2020. Tällöinkin on noudatettava turvavälejä. Työyhteisöt voivat kuitenkin toimia turvavälein.

Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositetaan rajattavaksi 10 henkilöön. Kasvomaskia suositellaan käytettävän näissä tilaisuuksissa sisätiloissa, mikäli lähikontaktia ei voida välttää.

Etätyö

Etätyötä suositaan niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Julkinen asiakaspalvelu pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.

Kunnanviraston asiantuntijatyöntekijöiden osalta on vahva etätyösuositus voimassa ja he ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Sähköiset kokoukset

Kunnan luottamushenkilöorganisaation työskentely siirtyy sähköisiin kokouksiin. Valtuuston kokouksista suoratoistolähetys ja mahdollisuus seurata kokousta erillisestä huoneesta kunnanvirastolla.

Kasvomaskien käyttö

Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee yli 15-vuotiaita. Kasvomaskien käyttöohje/THL. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Vähävaraisille, joiden ei ole mahdollista itse hankkia suojaimia, jaetaan kangasmaskeja kuntien jakelupisteissä.

Maskia suositellaan käytettäväksi seuraavissa tilanteissa:

• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
• Koronavirustestiin hakeutuessa matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

• Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa
• Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
• Uimahalleissa yms. (yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa)
• Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa
• Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa
• Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa
• Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa

Asiointiapua kuntalaisille

Koronatilanteen edetessä osa väestöstä tarvitsee kauppa- ja asiointiapua. Ensisijaisesti apua kannattaa kysyä läheisiltä, ystäviltä ja naapureilta.

Elintarvikeliikkeet, ravintolat, erikoistavarakaupat, apteekit ja taksiyrittäjät toimittavat tilauksesta elintarvikkeita ja lääkkeitä kotiin. Kannattaa seurata lehti-ilmoittelua ja erilaisia viestintäkanavia. Asiointiapu kuntalaisille.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Suositetaan tapaamista ulkona, jos mahdollista. Sisällä vierailijoiden määrää on rajoitettu. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Laajemmat vierailuohjeet: palveluasumisen yksiköiden vierailuohje ja yhtymän sairaaloiden vierailuohje.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

• Valtioneuvoston asetus rajoittaa ravitsemusliikkeiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkamäärää epidemian kiihtymisvaiheessa.
• Yhtymä suosittelee noudattamaan valtioneuvoston asetuksen mukaista rajoitusta, jonka mukaan pääasiallisesti alkoholijuomia tarjoavat ravintolat voivat olla auki enintään klo 23 asti ja anniskelu on sallittu välillä klo 07–22.
• Pääasiassa alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden asiakaspaikoista puolet saa olla käytössä.
• Muut ravitsemusliikkeet, kuten ruokaravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat ja pizzeriat saavat olla auki klo 24 asti.
• Muiden ravitsemusliikkeiden, kuten ruokaravintoloiden, kahviloiden, pikaruokapaikkojen ja pizzerioiden asiakaspaikoista saa olla käytössä kolme neljäsosaa.
• Rajoitusten kohteena olevat ravitsemusliikkeet saavat aueta yhden tunnin kiinniolon jälkeen.
• Lisäksi on tarjottava muun muassa mahdollisuus käsienpesuun, ja ravintolan on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä niin sisätiloissa kuin jonoissa.

Karanteeniajat

Yhtymässä on siirrytty 12.10.2020 THL:n uusien ohjeiden mukaisiin karanteeni- ja eristyspäätöksiin. Omaehtoinen ja tartuntatautilääkärin määräämä oireettoman lähikontaktin karanteeni on 10 vuorokauden mittainen. Lieväoireiseen koronainfektioon sairastuneen kotieristys on seitsemän vuorokautta, mutta ennen eristyksen loppua sairastuneen tulee olla oireeton kahden päivän ajan. Muutoksen taustalla on uusin tieto tartuttavuudesta.

Koronavilkku

Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä. Koronavilkku-sovelluksen lataamisohje.

Lisätietoja: www.hollola.fi

 

Hollolassa 25.11.2020

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Ensijulkaisu 25.11.2020 18.17

Julkaistu: 27.11.2020 17.42