Hollolan kunnan palautepalvelu verkossa

Hollolan kunnan sähköinen palautepalvelun kautta voit antaa palautetta palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta.

Jos haluat henkilökohtaisen vastauksen, jätä yhteystietosi. Voit lähettää viestisi myös nimettömänä.

Palautteeseen ei tule kirjoittaa tietosuojan alaista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita, tietoja terveydestä tai muuta arkaluonteista henkilötietoa.

Antamasi palaute ohjautuu kunnan palautejärjestelmään. Palautteisiin vastaavat työyksiköiden nimeämät vastuuhenkilöt. Palautteiden vastausaika on noin viikko. Kaikkiin palautteisiin ei pystytä vastaamaan heti, sillä palautteesi tai kysymyksesi voi edellyttää vastuuhenkilön ja useankin asiantuntijan keskustelua asiasta. He sopivat yhdessä kuka lähettää lopullisen vastauksen. Järjestelmän avulla palautteita voidaan käsitellä samalla tavalla ja hyödyntää kunnan toiminnan kehittämisessä.

Mikäli palautteen tai kysymyksen lähettäjä antaa järjestelmän kautta julkaisuluvan, palaute tai kysymys voidaan vastauksineen julkaista. Julkaistaessa arvioidaan kuitenkin aina palautteen ja julkaisun viestinnällinen tavoite. Erityisesti pyritään julkaisemaan asiallisia, napakoita ja ajankohtaisia palautteita ja kysymyksiä, joihin annetut vastaukset hyödyttävät muitakin käyttäjiä.

Joskus palautekanavan kautta aloitettu keskustelu ei riitä ja tarvitaan henkilökohtaisempaa vuorovaikutusta. Silloin kannattaa sopia vastaajan kanssa, kuinka asian hoitamista jatketaan palautejärjestelmän ulkopuolella.