Hollolan kunnan tilannekatsaus koronan vaikutuksista

Takaisin

Poikkeusoloista johtuvista toimenpiteistä aiheutuneet sulut ovat voimassa 13.5.2020 saakka ja mahdollisesti senkin jälkeen, mikäli valtioneuvosto jatkaa rajoituksia.

Rajoitukset

Maan hallitus on linjannut useita rajoitustoimenpiteitä, mitkä ovat voimassa 13.5. saakka. Näihin kuuluu mm. koulujen sulkeminen ja etäopetukseen siirtyminen 4. luokasta ylöspäin, yli 70 vuotiaiden pitäytyminen karanteenin omaisissa olosuhteissa kontakteja välttäen, hoitolaitosvierailujen kielto ja yli 10 hengen kokoontumisten kielto samoin kuin julkisten kulttuuri- ja liikuntapaikkojen sulkeminen (myös uimahallit, kirjastot, kunnanvirastot). Rajoitukset päättyvät, mikäli niitä ei jatketa 13.5.

Erikseen on päätetty, että ravintolat ja kahvilat ovat ulosmyyntiä lukuun ottamatta kiinni kesäkuuhun saakka. Lisäksi suuret joukkotapahtumat (yli 500 henkilöä) on kielletty elokuuhun saakka.

Vappuviikolla maan hallitus ilmoittaa kouluja koskevista linjauksista. 

Kunnan toiminta pandemian aikana

Hollolan kunta on järjestänyt korvaavia palveluja erilaisin sähköisin välinein sekä lisäksi on luotu myös uusia palvelumuotoja.

Eräät työtehtävät kunnassa ovat vähentyneet merkittävästi. Tähän liittyen on käyty YT-menettelyt ja päädytty lomauttamaan126 henkilöä. Lomautukset käynnistyvät 5.5 -18.5 aikajänteellä ja kestävät enintään heinäkuun loppuun.

Hollolan kunta kontaktoi puhelimitse kaikki 70-vuotta täyttäneet kotona asuvat kuntalaiset. Tähän mennessä heistä on tavoitettu yli 1800 henkilöä. Kunta lähestyy erikseen kirjeitse niitä, joita ei puhelimitse ole tavoitettu.

Kunnan järjestämää laajennettua kauppapalvelua hollolalaisille yli 70 vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville on toimitettu lähes 100 kertaa. Palvelun kautta voi tilata kotiin ruokaa ja päivittäistarvikkeita.

Myös lapsiperheitä on kontaktoitu puhelimitse.

Hyvinvoinnin palvelualue

Varhaiskasvatuksessa on läsnä n. 25 % lapsista verrattuna normaaliaikaan eli n. 250 lasta.

Lähiopetuksessa on n.100 oppilasta eli n.4 % normaaliajan n. 2500 oppilaasta.

Kouluilta on haettu noutolounaita vaihtelevasti viikoittain 1000-1135 välillä. Ruoka-annoksia on tehty n. 1500 kpl/päivä, kun normaali annosmäärä on 3600 kpl/päivä.

Hollolan kunta kompensoi asiakasmaksuja poikkeusolojen ajalta:

Uimahallin
kausikorttien voimassaoloaikaa jatketaan poikkeusoloja vastaavan sulkuajan verran kunnan toimesta. Voimassaolon jatko aktivoidaan kortteihin uimahallin kassalla syyskauden alussa.

Kirjaston sulkuaikana erääntyvästä aineistosta ei mene myöhästymismaksuja. Sulkuaikana noutamatta jääneistä varauksista ei synny noutamattoman varauksen maksua. Kirjojen palautus kirjaston seinässä olevan laatikon kautta on mahdollinen.

Wellamo-opisto linjaa mahdollisista kurssimaksujen korvauksista yleisellä tasolla kevään kuluessa. 

Elinvoiman palvelualue

Yksinyrittäjätuki

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin on käynnissä. 

Yksinyrittäjätuen haku on käynnistynyt 17.4. alkaen. Päivittyvät tiedot yksinyrittäjätuen hakemisesta, myöntämisehdoista ja linkki hakemukseen löytyvät täältä: www.hollola.fi/yksinyrittajatuki

Päätoimiset yksinyrittäjät voivat hakea avustusta alla olevan linkin kautta: https://hakulomake.hakosalo.fi/ladec/9TV7ERY25W

Tähän mennessä kuntaan on tehty hakemuksia yhteensä 78 kpl, joista maksuun on lähtenyt 29 kpl.

Hollolan kunta tukee nuoria

Hollolan kunta on joutunut peruuttamaan kunnan kesätyöt. Tähän liittyen kesätyösetelin arvo on nostettu 250 eurosta 500 euroon nuorten työllistymisen tukemiseksi ja samalla on madallettu työllistämisen palkkauskustannuksiin liittyviä ehtoja.

Kesätyöseteli on varattu myös jokaiselle kuntaan kesätöihin hakeneelle hollolalaiselle samoin kuin jokaiselle hollolalaiselle 9-luokkalaiselle. Lisäksi jaossa on 70 kesätyöseteliä 15-17 vuotiaille hollolalaisille.

Klikkaa lisätietoa kesätyösetelistä

Hollolan kunta ja Hollolan 4H-yhdistys tukevat hollolalaisten nuorten kesätyöllistymistä tiiviillä yhteistyöllä.

Hollolan 4H-yhdistyksen kautta hollolalaisten nuorten on mahdollista työllistyä myös alueen yhdistyksiin kesätöihin, jolloin 4H-yhdistys toimii työnantaja sekä palkanmaksajana.

Lisäksi Hollolan 4H-yhdistys järjestää yrittäjäkurssin 8.5. ja 16.5. yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille, jonka jälkeen nuoren on mahdollista toimia 4H-yrittäjänä ja työllistää itsensä kesän 2020 aikana. Klikkaa lisätietoja 4H-yrittäjyydestä.

Hollolan kuntaan kesätöihin hakeneille tarjotaan vaihtoehtoisesti kesätöiden tilalle räätälöity Ajokortti työelämään -kurssia.  

Johtoryhmä 

Kunnan johtoryhmä seuraa edelleen tiiviisti kokonaiskuvan kehittymistä ja varmistaa koordinaation ja reagointivalmiuden toimivuutta sekä ryhtyy kunnalta edellytettyihin toimenpiteisiin.  

Alueellista koordinaatiota ja tilannekuvaa ylläpidetään Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sekä kuntajohtajien säännöllisin etäkokouksin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Kuntayhtymä laatii päivittäin useita tiedotteita, linkki sivustolle. Päivitettyä ajankohtaista tietoa koronaviruksesta on tarjottu kattavasti myös kunnan kotisivuilla.

Psykososiaalisista palveluista on kerrottu sivustolla laajasti, klikkaa sivustolle.

Julkaistu: 24.04.2020 17.10