Hollolan kunnan tilannekatsaus koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä

Takaisin

Toimenpiteistä aiheutuneet sulut ovat voimassa 13.5. asti ja mahdollisesti senkin jälkeen, mikäli valtioneuvosto jatkaa poikkeusoloja.

Kunnan toiminnot

Kunnanvirasto
Kunnanvirastotalo on suljettu. Pääosin kunnanviraston asiantuntijat ovat kuitenkin puhelimitse ja sähköpostitse tavoitettavissa normaaliin tapaan.

Asiointipiste Piipahlus
Piipahlus antaa neuvontaa ja ohjausta kuntalaisille palveluihin liittyen chat-palveluna sekä puhelimitse
P. 044 780 2302: ma-to 9-16, pe 9-15.

Järjestettyjä tukitoimintoja ikäihmisille:

  1. Kauppakassi-palvelu
    Piipahlus koordinoi myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien laajennettua asiointiapua, Kauppakassi-palvelua. Hollolan kunta pyrkii auttamaan laajennetun kauppapalvelun avulla kohderyhmään kuuluvia kuntalaisia, joille kauppa-asioiden hoitaminen tuottaa ongelmia poikkeusolojen aikana. Kauppakassi-palvelu on aloitettu 30.3.2020.

  2. Puhelinsoitot yli 80 vuotta täyttäneille
    Hollolan kunta pyrkii puhelimitse tavoittamaan kotona asuvia hollolalaisia ikäihmisiä. Soittokierros aloitettiin tämän viikon maanantaina 30.3.2020 ja aluksi pyritään tavoittamaan pääasiassa 80 vuotta täyttäneitä kuntalaisia. Näillä toimilla Hollolan kunta pyrkii osaltaan varmistamaan, että ikäihminen pärjää kotona mahdollisimman hyvin tämän korona epidemian ajan.

Viestintä
Viestintää on tehostettu kaikissa eri kanavissa sekä kunnan asukkaille, henkilöstölle että medialle.

 

Hyvinvoinnin palvelualue

Vallitsevasta ohjeistuksesta poiketen olemme päätyneet siihen, että mikäli kansallisesta poikkeustilasta johtuvista syistä huoltaja lomautetaan ja lapsi jää pois varhaiskasvatuksesta, päivähoitopaikka säilyy normaalisti.

Mikäli huoltajan lomautus on pidempi ajanjakso kuin vallitseva poikkeustila, säilyy lapsella päivähoitopaikka koko lomautuksen ajan. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta päiväkotiin ennakkoon.

Maksuhyvitykset poissaolosta Hyvinvointivaliokunnan 19.3.2020 linjausten mukaisesti. Mikäli maksuihin tulee lisää huojennuksia, niistä ilmoitetaan erikseen.

Toimintayksiköiden toiminnan yhdistäminen
Paimelan päivähoito ja esiopetus siirretään poikkeustilan ajaksi Kalliolan päiväkodin yhteyteen maanantaista 30.3.2020 alkaen. Yksiköiden yhdistämisestä huolimatta työskentely jatkuu tavanomaista pienemmissä ryhmissä, tartuntavaaran minimoimiseksi.

Perusopetus
Maanantaista 30.3.2020 alkaen Heinsuon koulun lähiopetuksessa olevat oppilaat siirtyvät opiskelemaan Salpakankaalle ja Paimelan koulun lähiopetus Kalliolan koululle. Yksiköiden yhdistämisestä huolimatta työskentely jatkuu tavanomaista pienemmissä ryhmissä, tartuntavaaran minimoimiseksi.

Toiminta siirretty toteutettavaksi toisessa yksikössä
Muutamien oppilaiden ryhmiä on siirretty. Paimelan koulu on yhdistetty Kalliolan kouluun, Heinsuon koulu on yhdistetty Salpakankaan kouluun, Herralan koulu on yhdistetty Nostavan kouluun ja Hälvälän koulu on yhdistetty Tiilikankaan kouluun.

Kouluruoka
Etäopetuksessa olevat oppilaat/huoltajat ovat voineet noutaa kouluruokaa 31.03.2020 alkaen. Hollolan kunta järjestää perusopetuksen 1.- 9. luokkien etäopetuksessa oleville oppilaille mahdollisuuden kouluruuan noutoon ma, ti ja to alkaen 31.3.2020. Kyseessä on kouluruokaa vastaava kylmäateria pakkaus, joka sisältää pääruoan ja salaatin tai tuorepalan.

Tarkemmat ohjeistukset kouluruuan noutamiseen on välitetty huoltajille Wilman kautta.

Vapaa-aikapalvelut
Nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa - toistaiseksi etänä. Nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa normaalisti sähköpostilla ja puhelimella. Lisäksi aktiivista työotetta on lisätty mm. instagramissa, snapchatissa ja facebookissa. Etsivän nuorisotyön ja työpaja Osuman asiakkaille on saatavilla ohjauspalveluita ja neuvontaa samaan tapaan kuin ennenkin, ainoastaan fyysiset tapaamiset ovat tällä hetkellä toistaiseksi tauolla. Koulunuorisotyön keskiössä olevat kompassitunnit toteutetaan etänä osana 5.-luokkalaisten etäkoulupäiviä.

Vapaa-aikapalveluiden nuorisotyöntiimi lanseeraa oman ”yhteisökahvilan” Discord-chattipalvelun sisälle. Lisäksi kunnan nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria ”Onks tää normaalia?”-chatissa yhdessä seudullisen päivystysringin kanssa laajennettuna aukioloaikana. Discordin ”yhteisökahvila” mahdollistaa sen, että nuorisotyöntekijät voivat järjestää mm. erilaisia verkkotapahtumia nuorille.

Nuorisotyön tiimin työntekijät päivystävät arkisin klo 09-21 (päivystysnumeron 044 7801346) ja ovat valmiita puuttumaan mahdolliseen nuorison tarpeettomaan oleskeluun. Jalkautuvan työn toteuttamisen suhteen seurataan valtioneuvoston ohjeistusta ja palvelun toteuttamista muokataan sen mukaan.

Nuorten työpaja toimittaa nuorille ruoka-apua.


Henkilöstö

Aluehallintoviranomaisen määräykseen perustuen Hollolan kunnan palveluyksikköjä on suljettu tai toiminta yksiköiden ja kunnan palvelujen osalta supistettu. Asiantuntijatyö on siirtynyt etätyöksi. Työvoimantarve on voinut tilapäisesti muuttua tai henkilön työnteko jopa estyä. Siellä, missä varsinaiset työtehtävät ovat vähentyneet, on pyritty siirtymään vuosilomille tai osoitettu korvaavia tehtäviä.

Poikkeustilan vuoksi Hollolan kunnan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tosiallisesti ja oleellisesti. Tämän hetken arvion mukaan työnantajalla ei ole järjestettävissä tarpeellisissa määrin muuta sopivaa työtä n. 130 henkilölle, joiden osalta on käynnistetty lomautukset.

Tilanteen on kuitenkin arvioitu olevan tilapäinen, vaikka kestosta ei ole varmuutta.


Kokoukset

Kunnan toimintakykyä ylläpidetään.

Kokousten järjestämisen kynnystä on kuitenkin nostettu, kokouksia on peruttu tai siirretty. Kokoontumista koskevat tai yli 70 v koskevat rajoitukset eivät koske kunnallista päätöksentekoa.

Kunnassa on siirrytty sähköisiin kokouksiin, mikäli se on ollut mahdollista. Myös päätösvaltaa on delegoitu.


Muut kunnalliset palvelut

Pelastuslaitos
Ote pelastuslaitoksen sivuilta 20.3.2020:
Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Vesihuolto
Vesihuoltopalvelut toimivat normaalisti valtakunnallisten ohjeiden mukaan.


Elinkeinopalvelut

LADEC
LADEC auttaa ja neuvoo hollolalaisia yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa, myös haasteiden selättämisessä.
Näin LADEC palvelee koronavirusepidemian aikana
• LADECin yritysneuvojat palvelevat ma-pe klo 8.30 – 16.00 puhelimitse, chatissa ja etäneuvottelusovellusten avulla. Vain poikkeustapauksissa voidaan sopia tapaamisesta.
• LADECin kotisivuilta löytyy koottuna yrityksille suunnattua, koronavirustilanteeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja hyödyllisiä linkkejä. LADEC päivittää ja lisää tietoa ja linkkejä sivulle koko ajan.
LADECin palvelunumero on 044 702 2700.
Lisätietoja: www.ladec.fi


Talous

Korona-kriisin taloudellisia vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida. Myös valtion tukitoimenpiteet ovat tässä vaiheessa auki.

Kuntien taloustilanteeseen vaikuttaa mm. verotulojen lasku, muiden tulojen kuten supistettujen toimintatulojen maksutulot jäävät kertymättä ja sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat.

Suomen Kuntaliiton arvion mukaan vaikutukset kunnille ovat vähintään 1,5 mrd euroa. Tämä tarkoittaisi suhteutettuna Hollolan kunnan väkilukuun n. 6-7 milj. euron menojen ylityksiä/tulojen vähennystä eli 1,5 %-kunnallisveron vaikutusta.

Yrittäjät

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 päättänyt neljästätoista (14) toimenpiteestä, joilla pyritään edistämään yrityksiin kohdentuvia haasteita. Listaukseen kuuluu mm. kunnan nopeutettu maksatus ja kunnan perimien maksujen lykkäykset sekä vuokrien alentaminen.

Kunta ja paikallinen yrittäjäjärjestö ovat tiivistäneet yhteydenpitoa ja mm. pitäneet etäkokouksen tilanteesta ja jatkotoimenpiteistä.

 

Johtoryhmä

Kunnan johtoryhmä kokoontuu päivittäin kokonaiskuvan, koordinaation ja reagointivalmiuden varmistamiseksi ja ryhtyy kunnalta edellytettyihin toimenpiteisiin ja pyrkii osaltaan vastaamaan tilanteen vaatimiin tarpeisiin.

Alueellista koordinaatiota ja tilannekuvaa ylläpidetään Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sekä kuntajohtajien säännöllisin etäkokouksin.Hollolassa 3. Huhtikuuta 2020

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Julkaistu: 03.04.2020 14.36