Hollolan kunnan valtuusto ratkaisi alijäämäistä kuntataloutta 17.6.2019

Kategoria: Muut uutiset Kaavoitus
Takaisin

Pöytäkirjat ja esityslistat http://hollola.cloudnc.fi/fi-FI

Kalliolan ja Paimelan osayleiskaava vireille

Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6. Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan, eli ns. kyläkaavan vireilletulosta. Kaavoitettava alue sijaitsee Paimelan ja Kalliolan kunnanosissa rajautuen pohjoisessa Asikkalan kunnan rajaan ja idässä osin lahden kaupungin rajaan. Etelässä alue rajautuu mukaillen Haritunjokea ja Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu Vesijärven rantavyöhykkeeseen. Kaava-alue on iso, noin 22 neliökilometrin suuruinen.

Kalliolan ja Paimelan alueilla oleva tämänhetkinen rakentamispaine vaatii tarkkaa ja kokonaisvaltaista suunnittelua. Asuinrakennuspaikat pyritään suunnittelemaan ja sijoittamaan järkeviin paikkoihin, kuten teiden ja vesihuoltoverkostojen läheisyyteen. Kalliolan ja Paimelan kylien arvokasta maisema- ja kyläkuvaa halutaan vaalia ja kylämainen luonne halutaan säilyttää.

Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavoitus on suuri projekti, jonka arvioitu valmistuminen on vuoden 2021 alussa. Kyläkaava halutaan toteuttaa ja tehdä yhdessä kyläläisten kanssa. Alustavasti on myös suunniteltu, että yleisötilaisuuksien lisäksi järjestetään keskitettyjä kaavoittajan vastaanottoja. Kyläläisillä ja muilla osallisilla on mahdollista antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arvio

Kunnan alijäämäinen tilinpäätös 2018 puhututti valtuustoa, mutta sai valtuuston hyväksynnän. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Siirola (KESK) totesi vuoden 2018 toiminnan arviossa, ettei ”kunnan kaapista löytynyt luurankoja”. Kuitenkin väestönkehitys, hyvinvointyhtymän talous ja talouden tasapainotus vaativat pikaisia toimia ja analyysia tarkastuslautakunta huomioi.

Talouden tasapainottamisesta äänestettiin

Hollolan kunnan talous oli vuonna 2018 alijäämäinen, ja talouden alamäen on ennustettu jatkuvan. Valtuutettujen tehtävänä oli päättää talouden tasapainottamisesta, jonka olennaisin linjaus kiteytyy palveluihin ja palveluverkon tarkasteluun.

”Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään välittömästi (lukuun ottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia) ja hyvinvointivaliokunnalle annetaan tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään keväällä 2020.”

Erkki Arvila (SDP) teki pohjaesitykselle muutosesityksen, jossa keskeisenä ilmauksena oli poislukea Hälvälän koulun peruskorjaus investointien keskeytyksestä. Ensimmäisenä muutosesitystä kannatti Kati Pölönen (KESK) puolustaen Keski-Hollolan kehittämistä painottaen, että palvelevaan kuntaan tulee myös asukkaita. Pia Salo (PS) puolestaan piti investointien aikalisää tärkeänä. Myös Jaakko Lahti (VIHR) myös kannatti Arvilan muutosesitystä.

Talouden tasapainottamisesta äänestettiin, ja kunnanhallituksen pohjaesitys voitti muutosesityksen äänin 26-15. Talouden tasapainottamiseen kuuluu myös kunnan tavoite vähentää kiinteistöomistusta, säästöt henkilöstömenoissa ja toisaalta panostus maanhankintaan rakenteilla olevan kehätien alueelta.

Lisätietoja: valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemi, puh. 040 595 4178, etunimi.sukunimi@hollola.fi

Julkaistu: 19.06.2019 10.45