Hollolan kunnan valtuuston kokouskuulumiset 18.11.2019

Kategoria:
Takaisin

Esityslistan seuraavat asiat hyväksyttiin yksimielisesti:

  • Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan mitoitusperusteet.
  • Kaavoitusohjelma 2020.
  • Hollolan joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2019-2021.
  • Hollolan kunnan elinkeino-ohjelma ja Lahden seudun kilpailukykystrategia. Tämä elinkeino-ohjelma korvaa 2017 elinkeino- ja työllisyystoimikunnan valmisteleman ja kunnanhallituksen 10.4.2017 hyväksymän Hollolan kunnan elinkeino-ohjelman 2017-2020.
  • Sidonnaisuudet, merkittiin tiedoksi.
  • Osavuosikatsaus ajalta tammikuu-syyskuu, merkittiin tiedoksi.
  • Talousarviomuutokset 2019: Käyttötalousosa, yht. -900 000 € (netto), tuloslaskelmaosa, yht. 1 720 000 €, investointiosa, yht. 3 300 000 € (netto).

 

Tuloveroprosentti vuodelle 2020

Tuloveroprosentin määräämisestä päädyttiin äänestämään, kun valtuutettu Matti Siirola (Kesk.) teki kunnanhallituksen pohjaesityksestä eriävän, kannatusta saaneen muutosesityksen. Siirola esitti, että Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 olisi 21,5 %. Äänestystulos oli Jaa: 32 – Ei: 11 (kunnanhallitus – valtuutettu Siirolan ehdotus). Äänestyksen tuloksena Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 21 %.

 

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020

Kiinteistöveroprosenttien määräämisen yhteydessä kunnanhallituksen pohjaesitykseen tehtiin kannatusta saanut eriävä muutosesitys valtuutettu Kristiina Vanhala-Selinin (Vihr.) toimesta. Vanhala-Selin esitti seuraavasti; Vakinaisten asuntojen veroprosentti 0,65 %, yleinen ja muut asuinrakennukset 1,25 % ja voimalaitosten kiinteistövero 3 %, muut pysyvät samana kuin pohjaesityksessä. Äänestystulos: Jaa: 38 – Ei: 5 (kunnanhallitus – valtuutettu Vanhala-Selinin ehdotus). Kunnanvaltuuston äänestystuloksen voitti hallituksen esittämä alkuperäinen ehdotus vuodelle 2020: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 %, vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti: 0,55 %, muiden asuinrakennusten veroprosentti: 1,10 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti: 0,00%.

 

Valtuustoaloite: Kehitystyöryhmän perustaminen

Valtuutettu Matti Siirola (Kesk.) teki valtuustoaloitteen: Hollolan kunnanvaltuusto nimeää keskuudestaan kehitystyöryhmän, jonka tehtävänä on tutkia kaikki Hollolan kunnan toimialat, verotulot, muut tulot ja menot sekä kunnan taloudelliset sidonnaisuudet. Kehitystyöryhmän tulee esittää, miten kunnan taloutta sopeutetaan vähintään 2,5 miljoonan euron verran. Loppulausunto on annettava ensi kesän kunnanvaltuuston kokouksessa. Allekirjoittaneita on Siirolan lisäksi 15 kpl eri puolueiden valtuutettuja. Asia annettiin kunnanhallitukselle jatkovalmisteluun.

 

Katso kokouksen videotallenne.

 

Julkaistu: 19.11.2019 14.08