Hollolan kunnanhallitus 19.8.

Kategoria:
Takaisin

Kunnanhallitus määritteli Pyhäniemen entisen vanhainkodin myyntiin liittyen että rakennuksien myynnin yhteydessä maa-alue vuokrataan ja että lämpövoimalaitos pyritään ensisijaisesti myymään entisen vanhainkotirakennuksen ostajalle tai toissijaisesti niin, että rakennuksen ostaja sitoiutuu lämpöenergian ostoon vähintään viideksi vuodeksi. 

Ensihoidon jäsenkuntalaskutuksesta todettiin, että kuntien välisessä laskutuksessa tulee noudattaa perussopimusta ja yhtymävaltuuston päätöksiä ja ensihoidon laskutus vuosilta 2013-2019 tulee oikaista yhtymähallituksen esityksen mukaisesti.

Määriteltiin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjaukseen liittyviä periaatteita.

Vastaanotettu toimenpidealoite, koskien valmistautumista Hollolan sosiaali- ja terveyskeskuksen käyttöönottoon, päätettiin edellen lähettää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten. Toimepidealoitteessa korostetaan ennakoivaa toiminnallista suunnittelua.

Kunta antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta.

Hyväksyttiin kuntaliitoksen Hämeenkoski - Hollola arviointia ja yhdistymisavustuksen käyttöä koskeva ulkopuolinen selvitys. 

Hyväksyttiin valtionosuuden korotushakemus.

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenmäärää täydennettiin Eläkeliiton Hollolan yhdistyksen edustajilla.

Lue lisää kunnanhallituksen päätöksistä tästä linkistä.

Julkaistu: 23.08.2019 16.37